Elever räfsar löv i naturen

En skola i rörelse – elever räfsar sig till Polen

Elever i årskurs sju och personal från Prolympia Virserum har hjälpt naturen på traven genom fagning av Högarps ängar. De intjänade pengarna går till elevernas toleransresa till Polen inom projektet ”Freedom in the spirit of peace and equality”.

Markägaren Carl Samuelsson inledde dagen med att berätta om dagens upplägg samt information om vad ett kulturreservat är. Därefter delades eleverna in i olika grupper där de tilldelades diverse olika arbetsuppgifter.
– Eleverna var flitiga och glada över att få tillbringa dagen i naturen och den friska luften. De uppskattade även att få göra något gruppstärkande utanför klassrummet, säger kurator Karin Månsson.

Eleverna har även tidigare år utfört lite olika arbetsuppgifter såsom att kratta löv och att städa upp i naturen efter vildsvinens framfart. I år fick de räfsa löv, grusgången och plocka ris.

Tack vare arbetet och de intjänade pengarna får de nu möjlighet att besöka samarbetsskolan i Rumia. Skolorna har haft ett nära samarbete sedan 2011 i samband med att eleverna läser om andra världskriget i årskurs 8. Dessvärre blev det senaste årets resa inställd på grund av pandemin, men tanken är att återinföra traditionen med elevutbytet så snart det är möjligt mot bakgrund av rådande situation.

Projektet har tidigare tilldelats såväl Palmestipendiet som Emerichfondens hedersomnämnande för skolans framgångsrika arbete mot rasism. Utgångspunkten är Barnkonventionens olika artiklar som integreras kontinuerligt i olika arbetsområden innan och under utbytesresorna. Syftet med samarbetet är att förebygga all form av kränkande behandling där vi belyser allas lika värde. Dessutom ska det förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Genom projektet uttrycker de svenska och polska eleverna gemensamt sitt budskap om fred och frihet. Här möts ungdomar med skilda religiösa bakgrunder i interkulturella dialoger om solidaritet, allas lika värde, medmänsklighet och tolerans.

Genom att arbeta med internationalisering arbetar vi för att främja internationell förståelse och vidga elevernas perspektiv, världsuppfattning, förståelse för andra samt öka deras omvärldskunskaper. Helt enligt skolans motto: ”Kunskap utvecklas där perspektiv möts. Ju fler perspektiv och infallsvinklar desto bättre”.