Klagomålshantering

Vid klagomål på vår verksamhet, skola eller fritidshem är rekommendationen att först prata med personal eller rektor på skolan om ditt problem eller missnöje. Du kan även vända dig direkt till huvudmannen med ditt ärende. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor på skolan.

Lämna ditt klagomål till huvudman via detta formulär.

    Välj din roll *

    När du lämnar dina kontaktuppgifter till oss innebär det att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och återkoppla till dig. Det gör vi för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt skollagen. Dina uppgifter sparas i upp till tio år. Genom att bock i detta alternativ intygar du att du läst och godkänner vår policy för hantering av personuppgifter