Heidi med kollega

En språkpolicy för bättre studieresultat

På Prolympia i Virserum sätts språket i fokus. Bakom initiativet står en grupp på fyra personer, som tillsammans med övriga anställda och skolans rektor tagit fram en språkpolicy som alla anställda ska arbeta efter. Med den som stöd förväntas studieresultaten höjas i framtiden.

I gruppen på fyra finns bland andra Heidi Loord, som är förstelärare och undervisar i svenska och SO, och Martina Hamilton, som skrivit sin C-uppsats om hur en språkpolicy kan påverka elevernas studieresultat och inställning till skolan. Heidi berättar:

– Språkpolicyn är ett dokument som behandlar arbetssätt, tillvägagångssätt och hur olika metoder fungerar. I dokumentet finns förslag på övningar och praktiska exempel på hur vi som pedagoger kan hjälpa eleverna att utveckla sitt språk, så att de på sikt kan tillgodogöra sig undervisningen ännu bättre.

Martina fyller i:

– Det gäller alla elever, även de som har svenska som modersmål. Idag läser ungdomar generellt färre böcker och ofta används ett annat eller mer begränsat språk hemma än vad skolan kräver.

– När jag skrev min C-uppsats gjorde jag en studie på en annan skola som redan infört en språkpolicy. Resultatet de såg var tydligt. Skolan gick från att vara lågpresterande med en utsatt skolmiljö, till att ha elever som gick ut med goda studieresultat och markant förbättrad självkänsla.

Recept på framgångsrik lektion

Att arbeta efter språkpolicyn ska vara lönegrundande, berättar Heidi.

– För att uppnå bästa resultat måste alla arbeta utifrån dokumentet. En del i språkpolicyn är nämligen att eleverna ska känna igen tillvägagångssätt och därigenom känna en trygghet som gör det lättare att ta till sig undervisningen. Vi har gjort det enkelt och till exempel tagit fram receptliknande förlag på hur man startar och avslutar en lektion. Alla medarbetare har fått vara med och utveckla språkpolicyn.

Initiativ uppifrån

Att just Virserum ligger i framkant vad gäller språkpolicy och språkutvecklande undervisning beror till stor del på skolans rektor, menar Heidi.

– Vår rektor, Tina, ser vikten av språket. Hennes vision är att språkpolicyn på sikt ska ge eleverna verktyg att förstå undervisningen fullt ut och vidga barnens ordförråd.

En del i arbetet är att förekomma kunskapsluckor, berättar Martina.

– Inför nya delar av undervisningen gäller det till exempel att tänka på vilka nya ord och begrepp eleverna kommer att möta. Dessa ord kan vi inte ta för givet att de kan. Då bör man ta med det redan i planeringsstadiet av lektionerna – så att man förberett till exempel bildstöd eller förklaringsmodeller.

Trygga elever

Språkpolicyn i Virserum har knappt hunnit in i klassrummen, men redan upplevs skillnad för pedagogerna, menar Martina.

– Genom att jag är mer konsekvent och strukturerad utifrån språkpolicyns förlag, ger jag eleverna bättre förutsättningar. Jag märker på dem att det gör dem trygga, fokuserade och motiverade.

– På sikt tror jag att vi kommer att se förbättrade studieresultat. Det händer inte över en dag, men jag tror att språkpolicyn kommer att hjälpa våra elever att lyckas – och det är allt vi vill.