Välkommen till Prolympia i Virserum

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Vår skola i Virserum är centralt belägen vid Virserumssjön med badplats, sporthall, fotbollsplan, bibliotek och närhet till skidbacke och ishall. Dessutom ligger fritidsgården i en av våra skolbyggnader. Här erbjuder vi en skola i rörelse som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från förskoleklass till årskus nio.

Hos oss kan du kombinera studier med idrott eller annan ämnesfördjupning, som till exempel engelska eller gitarrkurs, i en lugn och idyllisk miljö. Du får möjlighet att med pedagogers hjälp göra läxor i skolan. Vi har oftast också några internationella projekt på gång där du som elev får använda dig av dina språkkunskaper och lära dig mer om andra kulturer.

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott och hälsa skapar gemenskap. Välkommen till Prolympia Virserum.

"Hos oss går man i en trygg och modern skola där kunskapsutvecklingen även kan innebära besök i andra delar av världen. Vi arbetar för att eleverna ska få mycket bra kunskaper för att klara framtida studier, ett hälsosamt arbete kring motion, sömn och kost samt positiva bemötanden."

Tina Bågenhammar | Rektor

Telefon: 0495-75 80 03

Våra kärnvärden

Skolfakta Virserum

Antal elever

275

Kunskapsresultat 2015/2016

Genomsnittligt meritvärde 228,58

Behöriga lärare

100 % av skolans tillsvidareanställda lärare har formell behörighet.

Samarbetspartners

VSGF, SK Hjorten, Åseda ryttarförening med flera. Vi brukar även ha utbyte med Prolympias elitsamarbetsföreningar på närliggande orter.

Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolan har tillgång till kurator, specialpedagog och skolpsykolog.

Alla elever från förskoleklass och upp till högstadiet erbjuds skolhälsovård (SHV). Vi vill se till helheten – både kropp och själ och arbeta för att stärka det friska hos barn och ungdomar, hälsofrämjande. Besök hos skolhälsovården kostar inget. Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor. På mottagningen kan vi hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och olycksfall, men inte erbjuda samma vård som på vårdcentralen (med ex provtagning, akut läkarkontakt mm). Kurator, skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt.

IT

Alla elever i år 7-9 på Prolympia ha en personlig låne iPad. Detta innebär att varje elev förfogar över en egen iPad i skola och på fritiden, vilket ger samtliga elever samma förutsättningar att nyttja den digitala världen. Våra elever i år F-6 har tillgång till en klassuppsättning låne iPads i undervisningen. God tillgång av teknik gör eleven mer engagerad och presterar bättre. Detta i kombination med vår idrottsprofil ger optimala förutsättningar för Prolympias elever.
Skolan har interaktiva klassrum, d.v.s. att det finns en interaktiv projektor med ljudsystem i hemklassrum, på skolan finns även ett flertalet bärbara projektorer som används i undervisningen.
Detta möjliggör bl.a. ett mer lustfyllt lärande där eleverna blir mer delaktiga.

Prolympia Virserum

Skolgatan 5
570 80 Virserum

Rektor

Tina Bågenhammar
Tel: 0495-75 80 03
E-post: tina.bagenhammar@prolympia.se

Kansli

0495-75 80 00 eller 0495-75 80 01

Fritids

073-6255629

 

 

 

 

 

 

Sjukanmälan

Ring 0495-75 80 01 innan första lektionen har börjat, det går även bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Dela