Gör skillnad – visselblås

Vi har upprättat en tjänst för visselblåsning för att kunna upptäcka allvarliga missförhållanden i organisationen i ett så tidigt skede som möjligt. Ärenden för visselblåsning kan till exempel vara att du misstänker att någon förskingrar pengar, använder narkotika eller begår lagbrott.

Klicka här för att gå vidare med din visselblåsaranmälan.

För mindre allvarliga ärenden eller för att lämna synpunkter på skolor och anställda kan du använda vår Klagomålshantering.