Elever hoppar på skolgården på Prolympia

Om Prolympia Virserum

Prolympia är landets ledande idrottsskola och vår skola i Virserum erbjuder de allra bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång.

Prolympia Virserum är en skola i rörelse som ligger centralt belägen med sporthall, fritidsgård och bibliotek i våra byggnader. Vi erbjuder elever från förskoleklass till årskurs nio de allra bästa förutsättningarna för en lyckad och trygg skolgång i en idyllisk, lugn och naturnära miljö – bara ett stenkast från Virserumssjön med tillhörande badplats.

Hos oss kan du kombinera studier med idrott eller annan ämnesfördjupning med närhet till exempelvis ishall, skidbacke och padelbana samt vår egen skolskog.

Vi har också några olika internationella projekt på gång där du som elev får använda dig av dina språkkunskaper och lära dig mer om andra kulturer.

På Prolympia Virserum använder vi oss av den senaste tekniken. Genom interaktiva klassrum och digitala verktyg möjliggör vi ett mer lustfyllt lärande med stor delaktighet.

Välkommen till Prolympia Virserum på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott och hälsa skapar gemenskap.

Vi som går på Prolympia

Tänk att få tillbringa sin tid i skolan tillsammans med elever och lärare med samma idrottsintresse. Så ser verkligheten ut hos oss på Prolympia Virserum. Att kombinera idrott och kunskap är något som våra elever verkligen uppskattar. Och något vi vet ger resultat – såväl på idrottsarenan som i klassrummet.

Wilma i sitt vardagsrum
Elevprofilen

Drömmen om collage blev sann

Hon har varit på utbytesresa i Polen, pluggat på collage i USA och studerar nu till statsvetare m...

Läs mer här
Platshållarbild för elever på Prolympia

Är du vår nästa elev?

Ta chansen och upplev Sveriges ledande idrottsskola. Ansök till Prolympia Virserum redan i dag!

Vidare till ansökan

Undervisningen på Prolympia

  • Undervisningen hos Prolympia kännetecknas av delaktighet, struktur, tydlighet och regelbunden feedback.

  • Pedagogerna skapar goda relationer och gör skillnad för dig som som elev i ditt lärande.

  • Undervisningen varieras med såväl ämnesintegrerade arbetssätt som rena ämnesstudier. På så sätt utvecklar du som elev gedigen ämneskunskap och tydlig förståelse för hur kunskapen i olika ämnen knyts ihop till en helhet.

  • Läxor är en naturlig del av Prolympias sätt att repetera och befästa kunskaper. Varje vecka finns det lärarledd läxstuga med förutsättningar att bli klar med sitt skolarbete under skoldagen.

Utveckla kunskaper för livet

Prolympia är det självklara valet för dig som vill kombinera idrott och studier i grundskolan. Här utvecklar du kunskaper för livet, stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

På Prolympia Virserum lägger du grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna väljer tillsammans med eleverna de verktyg som är mest lämpade för uppgiften. Alla våra elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg som stödjer undervisningen.

Porträttbild på Carina Närklin Andersson

Jag kände att konceptet skulle passa mig perfekt. Att få jobba med det man brinner så för, då blir resultatet ofta det bästa.

Carin Närklin Andersson, Lärare
Elev spelar boll i gymnastiksal

Idrotten i fokus

Idrott och hälsa speglar vardagen på Prolympia – från förskoleklass upp till årskurs nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Alltid utifrån elevens egna mål och förutsättningar. Vi vet nämligen att idrotten och hälsa stimulerar och optimerar kunskapsutveckling. Genom vår vision att alla lärare på skolan ska ha någon form av idrottsbakgrund skapar vi en positiv atmosfär där vi utvecklas tillsammans.

Våra samarbetsföreningar

För att ge våra elever de allra bästa idrottsliga förutsättningarna samarbetar vi med ett antal av idrottsföreningarna i bygden.

Se våra specialidrotter
Två elever på rast

Elevhälsan – skolans hjärta

 På Prolympia vill vi skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. Här är elevhälsan en naturlig del i vårt arbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsan ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Alla elever ska därmed ha rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen chans att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Till vår hjälp av har vi tillgång till kompetens inom flera områden. Medicinsk i form av skolläkare och skolsköterska. Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi tillgång till specialpedagogisk kompetens.

Alla dessa ska möta eleverna i såväl framgång som när de är i behov av stöd på olika sätt. Allt för att få dem att nå sin fulla potential, både i klassrummet och på idrottsarenorna.

Elevhälsoarbetets mål

Tillsammans ser vi till att nå vårt övergripande mål med elevhälsoarbetet på Prolympia – att elevens hälsa, lärande och utveckling ska vara utgångspunkt och mål för allas arbete i skolan. Vi ska ha en verksamhet där alla har rätt till en miljö som kännetecknas av lärande, trygghet och delaktighet, samtidigt som den ska vara motiverande och meningsskapande.

Vidare till ansökan