Inget stoppar Alfrida

”En dag minns jag särskilt. Det var i nian. Vår lärare pekade på var och en och gissade vad vi skulle jobba med i framtiden. Och så pekade hon på mig och sa ”barnläkare”. Jag minns att jag tänkte att om hon tror att det är möjligt, så ska jag se till att det händer”.

Med mindre än tre terminer kvar på läkarprogrammet är Alfrida Rudén, 22, snart färdig läkare. Läraren, numera skolans rektor Tina Bågenhammar, fick rätt. Men drömmen om att bli just läkare väcktes redan innan den där dagen i nian.
– I sjuan fick jag diabetes typ 1. Jag blev inlagd på sjukhus och min värld vändes upp och ner.- Men vårdspersonalen tog väldigt väl hand om mig och stöttade mig mer än jag kunde ana. Där och då bestämde jag mig för att jag ville hjälpa andra på samma sätt som de hjälpte mig. Jag ville bli läkare.

Alfrida satsade hårt och kom in på läkarprogrammet. Under sin utbildning blev hon utvald att få åka till Eldoret i Kenya och göra praktik på ett sjukhus.
– Där fick jag se och uppleva saker som jag aldrig skulle fått göra här. Minnena därifrån är fina, men också väldigt tunga. Jag träffade fantastiska människor men konfronterades samtidigt med extrem fattigdom och misär.
– Resan gav mig en klar riktning i livet: jag vill arbeta med läkare utan gränser.

Resan till Kenya var inte Alfridas första. Faktum är att hon redan vid ung ålder fått viss världsvana, bland annat genom sina studier på Prolympia Virserum.
Skolan erbjöd ett fördjupningsspår i engelska som jag valde att gå vid två tillfällen. Det innebar att jag hade extra engelska en gång i veckan under ett år, samtidigt som vi fördjupade oss i ett tema.
– Kurserna avslutades med en resa till ett engelsktalande land. Jag har fått äran att åka till New York i åttan och London i nian.
– På resorna gjorde vi olika projekt. Till exempel samarbetade vi med Dalton School på Manhattan i projektet ”Go forth unafraid”. Det handlade om att inte låta någon stå i vägen för ens drömmar.
– Språkkunskaperna jag tillskansade mig i London och New York har varit till stor hjälp under mina läkarstudier – nästan all kurslitteratur är på engelska. 

Forskning på annan kontinent

Resandet har därefter fortsatt som ett tema i Alfridas liv och under termin åtta på läkarprogrammet var det dags igen.
– Jag skulle skriva mitt examensarbete och man ansvarar själv för att hitta en forskargrupp och ett projekt att bygga det på.
– Jag visste direkt att jag ville forska om diabetes typ 1. Därför kontaktade jag den forskare i Sverige som grundat Barndiabetesfonden. Han har kontakter i hela världen.
– Via honom fick jag kontakt med australienska Alicia Jenkins, som varit med och utvecklat den insulinpump jag själv använder mig av. Det hela ledde till att jag åkte till Melbourne i Australien för att forska!

Efter en lyckad tid i Australien åkte Alfrida hem – men kort därefter var hon tillbaka i Australien, den här gången i Adelaide, för att presentera sitt färdiga forskningsprojekt på Australian Diabetes Congress.
– Det är en stor internationell diabeteskonferens och att få presentera min forskning där var bland det häftigaste jag gjort!