Meny
Lärare och elever i gymnastiksal

Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Skolledning

Kansli

Arbetslag F-3

 • Therese Karlsson

  Mentor F Rio

  Mejla mig
 • Carin Närklin Andersson

  Mentor F Rom

  Mejla mig
 • Jasmina Asic

  Mentor 1 Amsterdam

  Mejla mig
 • Lama Alghazil

  Mentor 1 Amsterdam /Modersmålslärare

  Mejla mig
 • Camilla Kling

  Mentor 2 Berlin Röd

  Mejla mig
 • Malin Karlsson

  Mentor 2 Berlin Gul

  Mejla mig
 • Gerd Nilsson

  Mentor 3 London

  Mejla mig
 • Malin Waltersson

  Specialpedagog och Speciallärare åk F-5

  Mejla mig
 • Rebecca Lundqvist

  Fritids/ Resurs

  Mejla mig
 • Anette Rydh

  Cafeteria/ Resurs / Fritids

  Mejla mig

Arbetslag 4-6

 • Linnea Uebel

  Mentor 4 Paris

  Mejla mig
 • Berit Frank

  Mentor 5 Soul Gomdoori

  Mejla mig
 • Heidi Loord

  Mentor 5 Seoul Hodori

  Mejla mig
 • Malin Össmar

  Mentor 6 Rio

  Mejla mig
 • Katarina Andersson

  Resurs / Fritids

  Mejla mig
 • Malin Waltersson

  Specialpedagog och Speciallärare åk F-5

  Mejla mig
 • Emma Svensson

  Idrott/Fritids

  Mejla mig
 • Martina Hamilton

  SVA

  Mejla mig
 • Jonathan Sahlström

  Resurs / Idrott, Fritids

  Mejla mig
 • Anna Martinsson

  Mentor 8 Sapporo / Engelska

  Mejla mig
 • Maria Ester Solá Tosas

  Mentor 7 Atlanta / Matematik, Spanska

  Mejla mig
 • Pierre Nilsson

  Mentor 7 Los Angeles / Musik

  Mejla mig
 • Christina Johansson

  Fritids / Resurs

  Mejla mig
 • Emanuel Boigs

  Resurs

Arbetslag 7-9

 • Margriet Bargeman

  Mentor 7 Los Angeles / Bild, Slöjd

  Mejla mig
 • Pierre Nilsson

  Mentor 7 Los Angeles / Musik

  Mejla mig
 • Angelica Granflo

  Mentor 7 Atlanta / SVA

  Mejla mig
 • Maria Ester Solá Tosas

  Mentor 7 Atlanta / Matematik, Spanska

  Mejla mig
 • Anna Martinsson

  Mentor 8 Sapporo / Engelska

  Mejla mig
 • Evert Minderaa

  Mentor 8 Sapporo / Idrott

  Mejla mig
 • Fiona Luna

  Mentor 8 Nagano / NO, Matematik

  Mejla mig
 • Alaa Al-Saadi

  Mentor 8 Nagano / Modersmålslärare, Resurs

  Mejla mig
 • Madeleine Jacobsson

  Mentor 9 Calgary / Svenska

  Mejla mig
 • Miriam Bjälefors Flemk

  Mentor 9 Calgary / Tyska, Eng

  Mejla mig
 • Alexander Steinvall

  Mentor 9 Vancouver / SO

  Mejla mig
 • Anna Petersson

  Mentor 9 Vancouver / Matematik

  Mejla mig
 • Filip Ramos

  Slöjd, Teknik

  Mejla mig
 • Maria Lönngren

  Matematik

  Mejla mig
 • Niclas Torstensson

  Hemkunskap/ Resurs

  Mejla mig
 • Henning Hägemann Schencke

  Speciallärare

  Mejla mig

Fritids Facklan

 • Rebecca Lundqvist

  Fritids/ Resurs

  Mejla mig
 • Christina Johansson

  Fritids / Resurs

  Mejla mig
 • Katarina Andersson

  Resurs / Fritids

  Mejla mig
 • Anette Rydh

  Cafeteria/ Resurs / Fritids

  Mejla mig
 • Jonathan Sahlström

  Resurs / Idrott, Fritids

  Mejla mig
 • Emma Svensson

  Idrott/Fritids

  Mejla mig

Elevhälsopersonal

Övrig personal

Föräldralediga/Tjänstlediga