Specialidrott eller en allsidig introduktion? Välj den väg som passar dig.

Prolympia är landets ledande idrottsskola och vi samarbetar med ett stort antal förbund, elit och breddidrottsföreningar i Sverige. Idag ser du många av våra elever och tidigare elever i unika sammanhang såsom SM, VM och OS mm. Vi skapar förutsättningar att lyckas med både skola och idrott utifrån dina egna mål, förutsättningar och visioner.

I förskoleklass till årskurs fem fokuserar vi på allsidighet och du får prova på så många idrotter som möjligt i samverkan med föreningslivet. I årskurs sex till nio får du möjlighet att utöva din specialidrott på skoltid. Idrottskonceptet i årskurs sex till nio kännetecknas av en helhetssyn, det vill säga en samverkan mellan skola, familj och föreningar på elit- och breddnivå. I professionella samarbeten med föreningar och förbund blir träningen individanpassad och kvalitetssäkrad med målsättningen att nå maximal utveckling och prestation utifrån din vision. Här finns goda förutsättningar för dig som drömmer om en framtida elitkarriär och för dig som utövar din idrott i ett socialt syfte.

Du har också möjlighet att välja andra hälsofrämjande aktiviteter i stället för specialidrott.

Specialidrotter från årskurs sex till nio

För dig som väljer att utöva din egen specialidrott även på skoltid har vi följande idrotter att erbjuda: fotboll, ishockey, ridning, dans, bordtennis och utförsåkning/slalom.

På Prolympia ser vi ditt idrottsintresse som en drivkraft för framgångsrika studier i övriga ämnen. Här får du utbildning i en miljö där samspelet mellan skola och förening är en framgångsfaktor. I samarbete med föreningar och förbund säkerställer vi hög kvalitet på undervisningen i din specialidrott.

Vi utgår alltid från dina egna mål och din vision. Elitsatsningar, motionsidrott eller vanlig nyfikenhet på det roliga och nyttiga i att röra sig, oavsett vad som driver dig så är du varmt välkommen till Prolympia, skolan med landets främsta idrottskoncept på grundskolan.

Hos oss får du:

  • Professionella hälsopsykologiska profiler som säkerställer hälsa och förebygger överbelastning
  • Möjlighet att köpa frukost och mellanmål på skolan så du är väl förberedd inför klubbträning
  • Kunskapsseminarium med utbildning för föräldrar, ledare och spelare
  • Ämnesintegrerad undervisning där kunskapsinlärning och fysiska aktiviteter bildar en enhet
  • Ett träningspass genomförs på engelska så du får träna språket i en idrottsmiljö
  • Tillgång och utbildning av idrottspsykolog ger dig tillgång till expertkunskap
  • Individuellt val från årskurs sex till nio

Du som utövar en idrott vi inte kan erbjuda som en specialidrottsgrupp har möjlighet att göra ett individuellt val. Här ansvar du för din egen träning i samverkan med din tränare och förening. Kvalitetssäkring sker genom överenskommelse mellan dig, din instruktör och skolans rektor samt närvarorapportering. Du har då studietid under eget ansvar under specialidrottspasset i skolan.

Inom specialidrott och elevens val kan du få en personlig aktivitet planerad utifrån dina personliga behov och förutsättningar. Aktiviteten kan ske på skoltid eller vid en annan tid och om den egna aktiviteten sker efter skoltid blir du ledig då dina klasskamrater har sin specialidrott. Vi har eller har haft elever som t.ex. tränar speedway, rider eller övar i en musikgrupp med en sådan här lösning.

Prova-på-idrott från årskurs sex till nio

Prova-på-konceptet innebär att du som inte funnit din specialidrott får insikt i idrottens rika utbud i samverkan med våra samarbetsföreningar. Forskning påvisar vikten av att inte specialisera sig för tidigt inom en idrott och i Prova-på-gruppen lägger du grunden för ett livslångt idrottsintresse.

Du får möjlighet att prova på olika sporter och idrottsgrenar genom att istället för att välja en specialidrott välja olika idrotter uppdelat på fyra perioder under ett läsår. På friluftsdagar tränar du med hjälp av tränare eller instruktörer från olika idrottsföreningar, till exempel sporter som slalom/utförsåkning, handboll och bordtennis m.m.

Prova-på-idrott från förskoleklass till årskurs fem

Från förskoleklass till årskurs fem får du en allsidig introduktion till olika idrotter genom att prova på så många sporter som möjligt. Idrottsskolan Prolympia verkar för din personliga, idrottsliga samt kunskapsmässiga utveckling genom att ge dig föreningsidentitet och förutsättningar att bli en del av den organiserade idrottsverksamheten.

Med vårt Prova-på-koncept vill vi lägga grunden till god hälsa och ett livslångt idrottsintresse. Under ledning av erfarna idrottsledare från våra samarbetsföreningar får du prova en mängd olika idrotter i samverkan med det lokala föreningslivet med fokus på könsstereotypa idrotter, integration och mångfald.

På idrottstimmarna får du prova på olika idrotter samt sporter. Vid vissa friluftsdagar får du möjligheten att prova på med en instruktör eller tränare från en förening, till exempel utförsåkning eller fotboll m.m.

Samarbetspartners

  • VSGF
  • SK Hjorten
  • Åseda ryttarförening

Vi brukar även ha utbyte med Prolympias elitsamarbetsföreningar på närliggande orter.

Dela