Svarta tavlan med färgglada bokstäver.

Hej!

Vi hälsar såväl nya- som befintliga elever varmt välkomna till ett nytt spännande läsår, vi hoppas att ni haft en fin ledighet!

Terminen startar måndagen den 21/8 kl. 08.15 för samtliga elever.

Mentorerna i förskoleklass till och med årskurs 9 kommer stå synliga på fotbollsplanen bredvid idrottshallen med sina klasskyltar och ta emot eleverna så att alla elever lätt hittar sin klass och sina mentorer.
Skolledningen hälsar alla elever välkomna där upprop sedan sker i respektive hemklassrum.

Mentorskapet för de olika klasserna ser ut enligt följande:
F Aten Therese Karlsson och Carin Närklin Andersson
1 Rom Ann-Charlotte Dahlberg
2 Amsterdam Jasmina Asic
3 Berlin Malin Karlsson och Camilla Kling
4 London Malin Össmar
5 Paris Linnéa Uebel
6 Seoul Gomdoori Berit Frank
6 Seoul Hodori. Lama Al Ghazali
7 Melbourne Anna Petersson och Alexander Steinwall
7 Sydney Heidi Lord och Angelica Granflo
8 Atlanta Miriam Bjälefors och Niclas Thorstensson
8 Los Angeles Margriet Bargeman och Pierre Nilsson
9 Nagano Fiona Burns och Alaa Al Saadi
9 Sapporo Anna Martinsson och Evert Mindreaa

Första skoldagens sluttider är följande:
Åk F – 3  kl. 13:20
Åk 4  kl. 15:00
Åk 5   kl. 13:20
Åk 6 – 9 kl. 15:00
Mentorerna kommer ge mer detaljerad information gällande första veckan på måndag.

Då det är oklart om ni nåtts av de ändringar som kommer gälla för Järnforsens upptagningsområde gällande skolskjuts vidarebefordrar vi den information som kommit till vår kännedom.
Kommunen har beslutat att de som tidigare åkt kollektivt via Målilla nu ska åka direkt till Prolympia med buss från Järnforsen. Detta gäller även för de som tidigare åkt med Prolympias egen tur.
Dessa elever kommer framledes inte behöva något busskort.
Beslutet gäller dock inte de elever som bor mellan Järnforsen och Målilla.
För vidare information gällande skolskjuts och tider se:
 https://www.hultsfred.se/artikel/skolskjutsar-prolympia-lasaret-2023-2024/

Nu räknar vi ned dagarna tills dess att skolan åter fylls av våra härliga Prolympianer
Väl mött!
Skolledning med personal