Elisabeth Eskelius

Elisabeth Ekselius hade följt skolans arbete sedan den startades och var imponerade över hur den utvecklades. Så 2016 sökte hon sig till skolan som lärare.

Att jobba på en skola med konceptet ”En skola i rörelse” är något som Elisabeth verkligen tilltalas av.
– Med allt vad det innebär, både vad gäller att uppmuntra fysisk aktivitet och att motivera eleverna till att se omvärlden med intresse och engagemang. Prolympia lägger stor vikt vid att ha ett väl fungerande elevhälsoteam, vilket har stor betydelse för mig som specialpedagog. Trygghet är ett av skolans honnörsord och att känna det är en förutsättning för att skapa en positiv inlärningssituation för varje elev och är en viktig del i elevhälsans arbete.

Elisabeth Ekselius gillar också att Prolympia har ett driv att utveckla skolans koncept.
– Det påverkar mig som anställd positivt. Skolan har en tät organisation med korta beslutsvägar. Jag känner en stor delaktighet i de utvecklingsprocesser som pågår och jag vet vem jag ska kontakta om jag behöver råd i olika frågor.

Faktaruta Elisabeth Ekselius

  • Behörighet:

    Specialpedagog samt behörig lärare i biologi, samhällskunskap och geografi.

  • På Prolympia sedan:

    2016.

  • Idrottsbakgrund/-intresse:

    Elisabeth har alltid tränat på olika sätt för att hon känner att hon mår bra av det. För några år sedan fick hon en mountainbike, som hon tycker är fantastiskt roligt. Hon gillar friluftsliv och vistas mycket ute i skog och mark med sin hund.