Carin Närklin Andersson

Pedagogik, idrott och hälsa är något som ligger Carin Närklin Andersson varmt om hjärtat. Att hon då får jobba på Prolympia är en match made in heaven.

Det var inte så konstigt att Carin Närklin Andersson sökte sig till Prolympia, med tanke på ämnena hon brinner för.
– Jag kände att konceptet skulle passa mig perfekt. Att få jobba med den man brinner så för, då blir resultatet ofta det bästa, säger hon.

Hon upplever att Prolympia är en generös arbetsgivare som både är stöttande och uppmuntrande. Dessutom känner hon stor familjär samhörighet med alla på de olika Prolympiaskolorna.
– Det är en lyhörd arbetsgivare och ledning/rektorer finns på plats. Beslut och hjälp kommer snabbare och smidigare. Jag känner också att jag får mer stöd och stöttning från såväl arbetskamrater som ledningen. Ett öppet och glädjefullt arbetsklimat. På vår skola har jag mycket frihet under ansvar i min yrkesroll och det ger arbetsglädje.

Carin Närklin Andersson

  • Behörighet:

    Lärare i förskoleklass.

  • På Prolympia sedan:

    xxx

  • Idrottsbakgrund/-intresse:

    xxx