Kille som leker i klätterställning på Prolympia

Trivselledarkoncept på Prolympia Jönköping

Sedan vårterminen 2021 är Prolympia Jönköping med i Trivselprogrammet – som en av 1 450 skolor i Norge, Sverige och på Island. Ett koncept som ska se till att barn och unga är aktiva och inkluderande.
– Fördelarna är enorma, säger Omer Hotic, fritidspedagog på Prolympia Jönköping.

Att få fler elevstyrda och välplanerade rastaktiviteter är en viktig del av skolans profil. En del i detta arbete är projektet Trivsprogrammet. Trivselledare är elever som bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna.
– Att vi är en trivselskola ger oss enorma fördelar. Framför allt får vi arbeta kontinuerligt med fysisk aktivitet och skapa en roligare och tryggare rast för alla våra elever. Det kan också skapa nya kompisband mellan alla klasser då våra lekar bidrar till att vi samarbetar tillsammans och bygger nya vänskapsrelationer, säger Omer Hotic.

De elever som är trivselledare har röstats fram av sina kamrater och uppdraget sträcker sig över en termin. Beroende på årskurs är upplägget för själva urvalet anpassat enligt koncept. För trivselledarna finns sedan flera hundra välplanerade aktiviteter och lekar att välja mellan för veckans raster.
– Med trivselledare skapar vi trygghet och en struktur som eleverna känner till. Därmed blir det ett utmärkt exempel för oss när vi ska fokusera på våra olika värderingar som exempelvis vänlighet, respekt och att få alla att känna sig inkluderade i rasten, säger Omer Hotic.
– Dessutom kan vi arbeta i samma utsträckning med trivselledare på våra fritidshem. Vi kan bidra till mer rörelseglädje där elevernas motorik utvecklas samt arbeta med det sociala samspelet gentemot varandra och hur man är en bra kompis. Ett spännande lärande med andra ord.

Arbetet med trivselledare är i gång för F–6 och fritidsverksamheten. Och det har redan gett goda resultat och positiv återkoppling från såväl elever och vårdnadshavare som personal. Till höstterminen planeras arbetet att starta även för högstadiet.