Anna Wirzén

Anna Wirzén tror stenhårt på konceptet rörelse och lärande. Genom sitt jobb på Prolympia får hon verkligen chans att tillämpa det i praktiken.
– Jag tror att barn och ungdomar lär sig mer när de får vara fysiskt aktiva, säger hon.

Det var 2018 som Anna Wirzén började arbeta på Prolympia. Mycket tack vare skolans fokus på idrott och rörelse.
– Jag tror verkligen att elever blir mer motiverade om de kombinerar idrott med skola. Dessutom får de bättre såväl fysisk som mental hälsa – både nu och i framtiden, säger hon.

Inriktningen på idrott och hälsa är också något som skiljer sig jämfört med hennes tidigare arbetsplatser.
– Konceptet som Prolympia står för är mer flexibelt och ger mig som lärare möjlighet att utforma undervisningen tillsammans med idrotten i fokus. Andra skillnader som jag ser är att det är olika professioner i personalgruppen är och det gör att vi ser på situationer från olika perspektiv. Det finns alltid ett sätt att tänka som gynnar eleven, säger Anna.
– Som lärare på en friskola som Prolympia har man också chans att påverka många beslut. Det är lätt att genomföra förändringar eftersom det är nära samarbete med skolledningen. Som arbetsgivare är Prolympia generösa och flexibla.

En annan positiv aspekt är stämningen bland lärarkollegorna.
– Vi arbetar i arbetslag och har väldigt roligt tillsammans, det är mycket skratt. Det är heller ingen konkurrens mellan arbetslagen, utan vi hjälps åt över klassgränserna och hittar alltid en lösning tillsammans.

Anna Wirzén

  • Behörighet

    Grundskollärare 1–7 ma/no, (förstelärare matematik).

  • På Prolympia sedan

    2018

  • Idrottsbakgrund/-intresse

    Ridning, har tävlat i hoppning som barn/ungdom. Tränar just nu gym och gruppträning. Jag är dessutom väldigt hockeyintresserad och har en son som spelar ishockey.