Meny
Elever och lärare i gymnastiksal på Prolympia

Engagerade lärare med hög kompetens och idrottsbakgrund

På Prolympia ställer vi höga krav på att våra lärare har såväl formell behörighet som bakgrund som aktiva idrottare.

Det första kriteriet vid anställning av lärare på Prolympia är formell behörighet samt behörighet i individuella undervisningsämnen. Ytterligare ett kriterium är att vi vill att samtliga lärare har någon form av idrottsbakgrund samt delar våra värderingar och syn på kunskap. Det är viktigt för förståelsen för elevernas vardag, där tid för både skola och träning ska rymmas, att alla lärare delar vår grundsyn på idrotten som ett verktyg för att skapa god hälsa och bra kunskapsresultat.

Skolledning

Arbetslag F

Arbetslag F-1

Arbetslag 2-3

  • Ulla Alexandersson-Palfi

    Idrottslärare

    Mejla mig

Arbetslag 4-6

Arbetslag 7

Nummer till arbetsrum: 0736-255604

Arbetslag 8

Nummer till arbetsrum: 0736-255613

Arbetslag 9

Nummer till arbetsrum: 0736-255605

Specialpedagog/Speciallärare

F-6: 0736-255645

7-9: 0736-255638

Fritidspedagoger

Arenan : 0721-472949

Facklan: 0736-255636

Cortina: 0736-255637

Piazzan: 0736-255633

Övrig personal

Tjänstlediga/Föräldralediga

Allmänna uppgifter

Arbetslag år 7
073-625 56 04
Arbetslag år 8
073-625 56 13
Arbetslag år 9
073-625 56 05
Fritidsverksamheten Piazzan
073-625 56 33
Fritidsverksamheten Arenan
072-147 29 49
Fritidsverksamheten Cortina
073-625 56 37
Fritidsverksamheten Facklan
073-625 56 36