Välkommen till Prolympia Jönköping

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Centralt belägen i Jönköping på gångavstånd till Vätterstranden ligger Prolympia med närhet till såväl diverse idrottsarenor som till grönområden. Här erbjuder vi en fristående grundskola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från förskoleklass upp till årskurs nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Med idrotten som verktyg optimerar du din kunskapsutveckling. Ett pedagogiskt arbetssätt kombineras framgångsrikt med idrott i nära samarbete med elit- och breddidrottsföreningar genom det helt unika Prolympiakonceptet.

Vi har som mål att alla lärare på Prolympia ska ha någon form av idrottsbakgrund och därmed förståelse för vilka vinster idrott och hälsa ger. Hos oss får du rätt utmaningar och stöd genom rätt kombination skola och idrott som tillsammans bildar en enhet.

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott och hälsa skapar gemenskap och utvecklar.

Välkommen till Prolympia Jönköping.

""

Stina Geijer | Rektor

Telefon: 036-2993751

Våra kärnvärden

Skolfakta Jönköping

Antal elever 17/18

600

Kunskapsresultat 2018/2019

Genomsnittligt meritvärde 237,5 

Behöriga lärare

100 % av skolans tillsvidareanställda lärare har full behörighet

Samarbetspartners

HV71, J-Södra, Husqvarna FF, Jönköpings simsällskap, Jönköpings IK, Huskvarna IK, Jönköpings TK, Tabergsdalens TK, Bankeryds TK, Ekhagens IF, Mariebo IK, Studio 11/Studieförbundet Vuxenskolan, HC Dalen, Vissmålen 4H

Elevhälsa

För elever i grundskolan ska det finnas hälsofrämjande insatser i form av tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Hos oss har eleverna tillgång till kurator, specialpedagog, speciallärare och skolpsykolog.Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Alla elever från förskoleklass och upp till högstadiet erbjuds skolhälsovård (SHV). Vi vill se till helheten – både kropp och själ och arbeta för att stärka det friska hos barn och ungdomar, hälsofrämjande.Vår skolsköterska finns på plats varje dag och vår skolläkare kommer till oss 2 ggr/termin. På mottagningen kan vi hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och olycksfall, men inte erbjuda samma vård som på vårdcentralen (med ex provtagning, akut läkarkontakt mm).Besök hos skolhälsovården kostar inget och skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor. 

 

IT på skolan

Varje elev i åk 6-9 har en egen iPad som pedagogiskt verktyg. För de yngre eleverna finns ett större antal iPads som lärarna bokar till sina lektioner. Skolan har även interaktiva klassrum, dvs att det finns en interaktiv projektor med ljudsystem i samtliga klassrum. Detta möjliggör bl.a. ett mer lustfyllt lärande där eleverna blir mer delaktiga. 

Prolympia Jönköping

Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping

Rektor

Stina Geijer

036-2993751

e-post: stina.geijer@prolympia.se

Biträdande rektor F-6

Joakim Kjällbring
Tel:036-2993753
E-post: joakim.kjallbring@prolympia.se

Biträdande rektor 7-9

Therese Lindell 
Tel: 036-2993754
E-post: therese.lindell@prolympia.se

Administration och antagning

Isabella Cederlöf

Tel: 036-2993752

E-post: isabella.cederlof@prolympia.se

Skolsköterska & medicinskt ledningsansvarig 

Maria Dalborg Wickert

Tel: 036-2993707

E-post: maria.dalborg.wickert@prolympia.se

Skolsköterska & kurator

Skolsköterska, Aina Bergbom 

e-post: aina.bergbom@prolympia.se

Sjukanmälan

Tel: Via Schoolsoft 

Arbetsplatsrum F-klass

Tel: 0736255606

Mobil: 0736255640

Arbetsplatsrum Åk 1-3

Tel: 0736255609

Arbetsplatsrum Åk 4-6

Tel: 0736255610

Arbetsplatsrum 7 

Tel.0736255602

Arbetsplatsrum 8

0736255605

Arbetsplatsrum 9

Tel. 0736255605

Arbetsplatsrum kurator

Tel: 0736255638

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov och följer skolans läroplan. Fritidshemmet är integrerat i skolan såväl med personal och lokaler som den pedagogiska verksamheten. Öppettiderna är 06.15 – 18.00. Tiderna är behovsbaserade inom ramen för dessa tider. Frukost serveras klockan 07.30 - 08.00

 

 

 

 

Dela