Fotokollage av elever på Prolympia

Välkomna till öppet hus på Prolympia!

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Vi hälsar nu vårdnadshavare som är intresserade av att börja förskoleklass i augusti 2023 varmt välkomna till ett spännande informationsmöte. Under kvällen kommer du få träffa skolledningen från Prolympia, information om prolympiakonceptet, pedagogiken och hur vi arbetar med rörelse och idrott för att skapa lärande.

Plats: Prolympia, Huskvarnavägen 42

Tid: 9 november kl: 18:00

Medverkande: Skolledning, pedagoger, och Elevhälsoteamet

Program:

  • Skolledningen informerar
  • Prolympiakonceptet
  • Träffa pedagoger
  • Rundvandring

 

Varmt välkomna!