Skolans logotype

Välkomna till Prolympia och läsåret 23/24!

 

Jag heter Karl Arnros och är ny rektor på skolan och ska tillsammans med mina biträdande rektorer Jenny Nilsson, Diyana Jidah och Marcus Östklint ge oss i kast med att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ert barn ska känna sig trygg, välmående och nå så långt som möjligt i sitt lärande och utveckling.

Skolans personal står väl rustade att möta årets utmaningar och vi ser alla fram emot ett gott samarbete tillsammans med alla vårdnadshavare.

Skolledningens ambition är att skapa en skola för alla, en skola vars vardag kantas av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla elever och all personal kommer att med gemensamma krafter skapa en känsla av sammanhang. Vi gör det här tillsammans med er. Segrar ska firas, hinder ska undanröjas och utmaningar omfamnas.

Väl mött!

Kalle Arnros

Rektor på Prolympia, Jönköping