Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Vårt mål är att erbjuda optimala förutsättningar för att kombinera skola och idrott. Under en längre tid har vi analyserat och utvärderat vårt koncept, vilket utmynnat i en förändring gällande de årskurser Prolympia Jönköping erbjuder.

Från hösten 2027 kommer Prolympia Jönköping att vara en idrottsskola för årskurs 4–9. Det innebär att vi inte kommer att ha någon antagning till förskoleklass under läsåren 2024, 2025 och 2026. Antagningen till årskurs 7 och övriga klasser pågår som vanligt, vilket innebär att befintliga elever inte påverkas. 2027 öppnar den ordinarie antagningen till årskurs 4 igen.

Att vara skolhuvudman är ett stort ansvar och ovanstående förändringar grundar sig i en gedigen utvärdering av vårt koncept. Prolympia har höga kvalitetskrav och vi eftersträvar långsiktighet och utveckling. Vår samlade bedömning är att vi, genom att fokusera på årskurserna 4 till 9, kan vi ta nästa steg i utvecklingen.

Beslutet grundar sig även i våra visioner om att flytta till nya lokaler på Elmia. Området är utmärkt för en skola med idrottsprofil, men tillsammans med fastighetsägaren Nivika har Elmias trafiksituation konstaterats olämplig för de yngsta eleverna. Vårt fokus är alltid att värna om elevernas hälsa och ge förutsättningar för en lyckad skolgång, och därför övergår Prolympia Jönköping successivt till att vara en idrottsskola för årskurs 4 till 9.

De elever som står i kö till förskoleklass kommer att behålla sitt ansökningsdatum och placeras i kön för årskurs 4 när eleven nått mellanstadieålder.