Lärare utanför skolbyggnaden

 

Idrott och rörelse skapar unga ledare

 

På Prolympia Jönköping är rörelse en del av vardagen. Genom att kombinera skolundervisning med friluftsliv och aktiviteter får eleverna möjlighet att tillgodogöra sig teoretisk kunskap och samtidigt skapa en hållbar livsstil som ökar deras ledaregenskaper.

Idrottsläraren Selver Cehic arbetar med elever i årskurs 4–6. Han är en av flera som ser att fysisk aktivitet höjer elevernas prestation i skolarbetet.

– Som ung gick jag själv på Prolympia. Redan då märkte jag att all rörelse underlättade för mig som elev. Det är en insikt jag burit med mig in i min egen lärarroll.

Inkludering och ledarskap

Selvers elever har tre till fyra idrottspass i veckan och en friluftsdag i månaden. Utöver det erbjuder skolan rastaktiviteter varje dag. Rastaktiviteterna på skolan har två syften.

– En rastaktivitet är en uppstyrd lek under rasten. Aktiviteten innebär dels att alla elever har någonstans att vara om de vill, och på så vis motverkar det utanförskap.

– Men rastaktiviteten innebär också utveckling av ledarskap för eleverna. En rastaktivitet leds av det vi kallar trivselledare – det vill säga en elev som håller i aktiviteten. Det gör att eleven får träna sitt ledarskap och sin förmåga att inkludera.

Alla elever på skolan får prova på att vara trivselledare och lärarna förser dem med förslag på lämpliga aktiviteter.

– Ofta är det något vi nyligen gjort på idrotten vilket gör att trivselledaren känner sig trygg. Det är otroligt fint att se elever gå från att vara just elev till att bli en ledare som ser till att alla får vara med. Många hittar en ny självkänsla med uppdraget, vilket gynnar dem i såväl klassrummet som på fritiden.

Rörelsekonceptet

Idrotten och friluftsdagen ingår i det skolan kallar för ”rörelsekonceptet”. Syftet är att ge eleverna verktyg och motivation till en hållbar livsstil.

– Idrottspassen är utmärkta för att få in rörelse i vardagen, och friluftsdagen gör dem kreativa. Under den ser jag tydligt hur eleverna växer, både som individer och som grupp. Att få åka iväg som klass och vara med om ett äventyr i naturen stärker dem och gör att de tacklar andra utmaningar med lätthet. Vi hittar på en ny aktivitet varje månad för att de ska få prova på så mycket som möjligt.

Rörelsekonceptet på Prolympia Jönköping ger positiva effekter även i vanliga skolämnen, berättar Selver.

– Det är sedan länge bevisat att rörelse och motion gör det lättare att lära. En sak som jag personligen sett är att rörelsekonceptet gör eleverna mer kreativa och fantasifulla. Det i sig gör att de presterar bättre i skolan.

– Jag tror att rörelse i skolan är nyckeln till framgång. Det skapar nöjda, hälsosamma elever som får både teoretisk skolkunskap och viktig livskunskap som de annars lätt går miste om.