Anna Jabin

– Efter en längre tid inom sporthandeln ville jag ta steget vidare och arbeta med det jag faktiskt utbildat mig till. Prolympias grundfilosofi kändes attraktiv och jag trivs fortfarande jättebra på skolan.

Hur skulle du beskriva Prolympia som arbetsgivare? 

Att arbeta med drivna människor som vill åt samma håll och alltid håller eleverna i fokus är viktigt för mig. Jag har stort förtroende för Prolympia som arbetsgivare då jag som lärare, men också som förälder till barn på skolan, vet att man kan lita på att både elever och lärare får möjligheter till att utvecklas på bästa sätt.

Vad är största skillnaden med att arbeta här jämfört med dina tidigare arbetsgivare? 

På Prolympia är det korta vägar till beslut och alla som jobbar på skolan är väldigt lösningsorienterade. I alla frågor är det elevernas behov som är avgörande för vilka beslut som tas.

 

 

Faktaruta Anna Jabin

  • Behörighet

    sv/so, ma, idrott 1-6 och no/teknik 1-3

  • På Prolympia sedan

    2010

  • Idrottsbakgrund/-intresse

    Mycket stort intresse av ridsport och outdoorsporter.