Prolympia Gävles skolbyggnad

Information om intagning till förskoleklass (6-års), årskurs 4 och årskurs 6 inför höstterminen 2024

 

Antagningsprocessen börjar i slutet av november, efter öppet hus, då sker de första utskicken till de elever som står först i kön.

(Till övriga årskurser sker intagning i mån av plats).

 

Prolympia är friskolan med tydlig inriktning mot idrott och hälsa. I vår verksamhet är även trygghet och kunskap något vi starkt betonar.

Vår nya skola stod klar höstterminen 2018 och har ett exemplariskt läge på Sätraåsen med idrottsanläggningar och skogsmiljö runt om.

Läsåret 2024/2025 kommer Prolympia Gävle att ha 672 elever från förskoleklass till årskurs 9.

På Prolympia är det anmälningsdatumet som styr intagningen. Vi tillämpar också syskonförtur. För att kunna nyttja syskonförturen gäller att det sökande/anmälda barnet har syskon som redan går på skolan. Anmälan till vår antagningskö sker via vår hemsida under rubriken ANSÖKAN. Välj ort Gävle och fyll sedan noggrant i formuläret. Viktigt att alla kontaktuppgifter för vårdnadshavare registreras.

 

Intagning till förskoleklass (6-årsverksamhet)

Vi bildar en ny klass med 24 barn.

Förskoleklassen har sitt klassrum på bottenvåningen på skolan.

När antagningsprocessen är klar kommer personal från Prolympia att besöka de förskolor som är aktuella under april-maj månad. Den aktuella förskolans personal kommer sedan att besöka Prolympia en gång endast med barnen och sedan kommer föräldrarna till antagna elever att få besöka skolan. Någon gång i april kommer Prolympia att ha föräldrainformation för våra blivande förskoleklassare. Mer information och exakta datum kommer att uppdateras senare.

 

Intagning till årskurs 4 

I årskurs 4 tar vi in 32 barn från vår elevkö. Tillsammans med 28 barn från nuvarande årskurs 3 som redan finns på skolan bildas alltså två klasser i årskurs 4 och de har sitt klassrum på plan 2.

 

Intagning till årskurs 6

I årskurs 6 kommer 60 platser att tillsättas från vår elevkö. Tillsammans med de 56 elever som går i nuvarande årskurs 5 på skolan bildas fyra nya klasser med 29 elever i varje klass. Totalt blir det 116 elever i årskurs 6 som samtliga kommer att ha sina klassrum på bottenvåningen på vår skola med egen ingång.

 

Intagning till årskurserna 1-3, 5 samt 7-9

Vi bildar inga nya klasser i årskurserna 1-3, årskurs 5 samt årskurserna 7-9 till hösten 2023. Intag av nya elever till årskurserna 1-3, 5 samt 7-9 sker endast om någon befintlig elev på skolan slutar och byter skola. Det är även här anmälningsdatum och syskonförtur som styr intagningen.

 

Upptaktsträff

I vår, när antagningsprocessen är klar och de lediga platserna tillsatta, bjuds alla nya elever i årskurs 4 och 6 in till vår Upptaktsträff, då man får träffa sin nya mentor och sina nya klasskompisar.

 

Ändrade kontaktuppgifter

De familjer som har fått ändrade kontaktuppgifter sedan man gjorde sin anmälan behöver meddela oss detta snarast via gavle@prolympia.se

 

För mer information om intagningen vänligen kontakta antagningsenheten på gavle@prolympia.se