Skolgård med elever på Prolympia Gävle

Nu är förskoleklassen ht-22 fulltalig och vi välkomnar 24 barn som ska börja till hösten. Mer om informationsträffar och besök kommer senare i vår till berörda vårdnadshavare.