Skolgård med elever på Prolympia Gävle

Totalt blir det då 24 elever i förskoleklass, 56 elever i årskurs 4 (24 st som redan går på skolan) och 116 elever i årskurs 6 (56 st som redan går på skolan).

Mer information om Informationsmöten för de yngre och Upptaktsträffar för de äldre kommer inom kort via mail och utskick via brev.

Vi välkomnar alla elever som ska börja höstterminen 2022!