Prolympia Gävles skolbyggnad

Om Prolympia Gävle

Prolympia är landets ledande idrottsskola och vår skola i Gävle erbjuder de allra bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång.

Skolan ligger vackert belägen på Sätraåsen med gångavstånd till arenor som Gävle Tennishall, Monitor ERP Arena, Gavlevallen, Gunder Hägg-stadion, Gävletravet och Gavlehovs nya idrottsanläggningar. Kommunikationerna är goda och det är lätt att ta sig hit för både elever och vuxna.

Vi är en fristående skola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för såväl lärare som elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi har omkring 670 idrottande elever på skolan.

På Prolympia Gävle använder vi oss av den senaste tekniken. Genom interaktiva klassrum, med projektor och ljudsystem, möjliggör vi ett mer lustfyllt lärande med stor delaktighet.

Vårt unika Prolympiakoncept skapar framgång – både i skolan och på idrottsarenan.

Ta en rundtur på vår skola här!

Vi som går på Prolympia

Tänk att tillbringa sin tid i skolan tillsammans med mängder av elever och lärare med samma stora idrottsintresse. Det är verklighet hos oss på Prolympia Gävle. Att kombinera idrott och kunskap är något våra elever verkligen uppskattar. Och något vi verkligen vet ger resultat – såväl på idrottsarenan som i klassrummet.

Elevprofilen

Alvin Wallén

Det bästa med Prolympia är att det är mycket idrott och rörelse, menar Alvin Wallén.

Läs mer här
Porträttbild på Elin Rosengren
Elevprofilen

Elin Rosengren

Elin Rosengren går i tvåan och trivs jättebra på Prolympia. Hon har mycket kompisar och får testa...

Läs mer här
Platshållarbild för elever på Prolympia

Är du vår nästa elev?

Ta chansen och upplev Sveriges ledande idrottsskola. Ansök till Prolympia Gävle redan i dag!

Vidare till ansökan

Undervisningen på Prolympia

  • Undervisningen hos Prolympia kännetecknas av delaktighet, struktur, tydlighet och regelbunden feedback.

  • Pedagogerna skapar goda relationer och gör skillnad för dig som som elev i ditt lärande.

  • Undervisningen varieras med såväl ämnesintegrerade arbetssätt som rena ämnesstudier. På så sätt utvecklar du som elev gedigen ämneskunskap och tydlig förståelse för hur kunskapen i olika ämnen knyts ihop till en helhet.

  • Läxor är en naturlig del av Prolympias sätt att repetera och befästa kunskaper. Varje vecka finns det lärarledd läxstuga med förutsättningar att bli klar med sitt skolarbete under skoldagen.

Utveckla kunskaper för livet

Prolympia är det självklara valet för dig som vill kombinera idrott och studier i grundskolan. Här utvecklar du kunskaper för livet, stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

På Prolympia Gävle lägger du grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna väljer tillsammans med eleverna de verktyg som är mest lämpad för uppgiften. Alla våra elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg som stödjer undervisningen.

Porträttbild på Calle Djurhed

Prolympia är väldigt bra på att skapa förutsättningar för pedagogerna att lyckas i sitt yrke. Saker och ting flyter på smidigt och det går att ta snabba beslut utefter verksamhetens bästa, säger han.

Carl Djurhed, lärare
Ta en rundtur på skolan
Elever som värmer upp inför dans på Prolympia

Idrotten i fokus

Idrott och hälsa speglar vardagen på Prolympia – från förskoleklass upp till årskurs nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Alltid utifrån elevens egna mål och förutsättningar. Vi vet nämligen att idrotten och hälsa stimulerar och optimerar kunskapsutveckling. Genom vår vision att alla lärare på skolan ska ha någon form av idrottsbakgrund skapar vi en positiv atmosfär där vi utvecklas tillsammans.

Våra samarbetsföreningar

För att ge våra elever de allra bästa idrottsliga förutsättningarna samarbetar vi med ett stort antal av Gävles idrottsföreningar. Från de största och mest framgångsrika elitklubbarna till breddföreningar.

Se våra specialidrotter
Elever som spelar pingis på skolgården

Elevhälsan – skolans hjärta

På Prolympia vill vi skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. Här är elevhälsan en naturlig del i vårt arbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsan ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Alla elever ska därmed ha rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen chans att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Till vår hjälp av har vi tillgång till kompetens inom flera områden. Medicinsk i form av läkare, psykologer, logopeder och sjuksköterskor. Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi såväl speciallärare som specialpedagoger.

Alla dessa ska möta eleverna i såväl framgång som när de är i behov av stöd på olika sätt. Allt för att få dem att nå sin fulla potential, både i klassrummet och på idrottsarenorna.

Elevhälsoarbetets mål

Tillsammans ser vi till att nå vårt stora mål med elevhälsoarbetet på Prolympia – att elevens mående, lärande och utveckling ska vara utgångspunkt och mål för allas arbete i skolan. Vi ska ha en verksamhet där alla har rätt till en miljö som kännetecknas av lärande, trygghet och delaktighet, samtidigt som det ska vara motiverande och meningsskapande.

Vidare till ansökan