Prolympia Gävles skolbyggnad

Intagning till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 6

Vi kan erbjuda 24 platser i förskoleklass, 32 platser i årskurs 4 och 60 platser i årskurs 6. Som vanligt är det anmälningsdatum och syskonförtur som styr intagningen. För att syskonförtur ska kunna tillämpas måste det sökande barnet ha syskon som redan är elev/går på skolan.

De familjer som får erbjudande om plats har ca 10-12 dagar på sig att tacka ja eller nej. Man kan tacka nej och stå kvar i kön för att automatiskt flyttas vidare till kommande årskurser. Vi bildar dock inga nya klasser i årskurserna 1-3, årskurs 5 samt årskurserna 7-9. Där kan vi endast ta in ny elev om någon befintlig elev slutar och byter skola. Även här är det anmälningsdatum och syskonförtur som styr intagningen.

 

Upptaktsträff

I vår när antagningsprocessen är klar och de lediga platserna tillsatta, bjuds alla nya elever in till vår Upptaktsträff/informationsträff då man får träffa sin nya mentor och sina nya klasskompisar.

 

Ändrade kontaktuppgifter

De familjer som fått ändrade kontaktuppgifter sedan man gjorde sin anmälan behöver meddela oss detta snarast via gavle@prolympia.se