Välkommen till Prolympia i Umeå

(Glöm inte att slå på ljudet)

Grundskolan för dig som vill ha mer idrott på schemat

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Prolympia i Umeå är centralt belägen i Umestans företagspark med närhet till friluftsområden, idrottsplats och fotbollsplan. Här erbjuder vi utbildning med fokus på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från årskurs sex till nio.

Hos Prolympia i Umeå får du bra utbildning och möjlighet att fördjupa dig inom idrott och hälsa. I trygg skolmiljö med hög trivselfaktor når du goda studieresultat under ledning av engagerad, kompetent och välutbildad personal. Välkommen.

"Tycker du att det är viktigt med bra kompisar och möjlighet att idrotta extra under skoltid? Tycker du också att det är viktigt med lärare som är kunniga, engagerade och som bryr sig om vem du är och vad du vill? Då är Prolympia i Umeå rätt skola för dig!"

Rasmus Wengberg | Rektor

Telefon: 070-585 27 21

Våra kärnvärden

Skolfakta Umeå

Antal elever

321

3 klasser i varje årskurs (6-9) med 26/27 elever per klass

Kunskapsresultat 2019/2020

Genomsnittligt meritvärde 231,4. För fullständig information om skolan kan man kolla i skolverkets databas https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

Behöriga lärare

100 % av skolans tillsvidareanställda lärare har formell behörighet

Skolhälsovård

Skolan har ett elevhälsoteam med specialkompetenser som har som målsättning att jobba förebyggande inom elevhälsoarbetet. Elevhälsoteamet består av skolledning, specialpedagog, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolkurator och skolsköterska. Vi har även tillgång till skoläkare och psykolog vid behov.

IT på skolan

Hemklassrummen på skolan är utrustade med interaktiva projektorer. Alla elever i åk 6-9 har en personlig iPad som ett lärorikt hjälpmedel i undervisningen. 

Prolympia Umeå

Kaserngatan 2
903 47 Umeå

Prolympia Umeå

Rektor

Rasmus Wengberg
Tel: 070-585 27 21
E-post: rasmus.wengberg@prolympia.se 

Skoladministratör

Jenny Wahlström Andersson
Tel: 090-349 48 21, 070-240 16 32
E-post: jenny.w.andersson@prolympia.se

Frågor om antagning m.m.

Övrig personal

Se Personal för kontaktuppgifter

Frånvaroanmälan

Görs av vårdnadshavare i Schoolsoft.

Dela