Samling under idrottslektion

Specialidrott

Prolympia erbjuder landets bästa förutsättningar för att kombinera kunskap och idrott på grundskolenivå. Vårt mål är att skapa ett livslångt intresse för idrott och hälsa.

Från och med årskurs sex erbjuder vi möjlighet att utöva din specialidrott på skoltid i samarbete med ledande idrottsföreningar i Umeå.

På Prolympia Umeå har vi, utöver de specifika specialidrotterna, en allmän idrottsgrupp. Här får du möjlighet att testa på en mångfald av olika idrotter med fokus på allsidig träning som lägger grunden för ett livslångt hälso- och idrottsintresse.

Träning efter dina förutsättningar

Vi fokuserar hela tiden på individanpassade och kvalitetssäkrade träningar för att nå maximal utveckling och prestation utifrån varje elevs egna förutsättningar, mål och visioner. Perfekt både för dig som drömmer om en framtida elitkarriär och för dig som utövar din idrott i ett socialt syfte.

Hos oss får du:

  • Kvalitetssäkrad träning av välutbildade coacher på skoltid vid två tillfällen per vecka för år 7–9, och ett tillfälle per vecka för år 6.
  • Möjlighet till läxhjälp och köp av mellanmål på skolans hälsocafé så att du är väl förberedd inför din klubbträning.
  • Ämnesintegrerad undervisning där kunskapsinlärning och idrott bildar en enhet.
  • Idrottsintresserade och behöriga pedagoger.

 

Våra specialidrotter