Ronja Burstedt

”Man kan alltid vara sig själv på Prolympia”. Det är det bästa med skolan, enligt Ronja Burstedt.

Vilken skola och klass går du i?

– Jag går på Prolympia Umeå, i åk 7 Tokyo.

Vad är det bästa med Prolympia?

– Man kan alltid vara sig själv.

Varför ska man välja Prolympia?

– Man ska absolut börja här! Det är en bra skolmiljö och bra lärare.