Skolkorridor med elever på Prolympia

25 maj går i kärlekens tecken

Det är inte bara Alla hjärtans dag den 14 februari som fylls av kärlek på Prolympia. Tisdagen den 25 maj bryter vi schemat för alla årskurser på skolan. I stället för vanliga lektioner är det olika aktiviteter under temat Kärlek som står på agendan.

Utifrån vårt uppdrag om trivsel, trygghet och hur viktigt vi tycker att det är med gemenskap och omtanke om varandra har vi planerat en dag där eleverna får ta ett steg ur vardagens lektioner och i stället ta på sig kärleksglasögonen.