Skolbyggnaden Prolympia Umeå

Om Prolympia Umeå

Prolympia är landets ledande idrottsskola och vår skola i Umeå erbjuder de allra bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång.

Vi håller till på Umestan Företagspark med bara några minuters promenad till Vildmannahallen, Vildmannavallen och I20-skogen. Vi finns inom gångavstånd från både Gammlias och Nolias idrottscentrum. Med ett centralt läge är kommunikationerna goda och det är lätt att ta sig hit för både elever och vuxna.

Vi är en fristående skola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för såväl lärare som elever från årskurs 6 upp till årskurs 9.

På Prolympia Umeå använder vi oss av den senaste tekniken. Genom interaktiva klassrum, med projektor och ljudsystem, möjliggör vi ett mer lustfyllt lärande med stor delaktighet.

Vårt unika Prolympiakoncept skapar framgång – både i skolan och på idrottsarenan.

Välkommen till Prolympia Umeå.

Vi som går på Prolympia

Tänk att tillbringa sin tid i skolan tillsammans med mängder av elever och lärare med samma stora idrottsintresse. Det är verklighet hos oss på Prolympia Umeå. Att kombinera idrott och kunskap är något våra elever verkligen uppskattar. Och något vi verkligen vet ger resultat – såväl på idrottsarenan som i klassrummet.

Porträttbild på Ronja Burstedt
Elevprofilen

Ronja Burstedt

”Man kan alltid vara sig själv på Prolympia”. Det är det bästa med skolan, enligt Ronja Burstedt.

Läs mer här
Porträttbild på Maja Nydahl
Elevprofilen

Maja Nydahl

Maja Nydahl tycker om Prolympia och gillar att det är en skola där alla kan satsa på idrott.

Läs mer här
Platshållarbild för elever på Prolympia

Är du vår nästa elev?

Ta chansen och upplev Sveriges ledande idrottsskola. Ansök till Prolympia Umeå redan i dag!

Vidare till ansökan

Undervisningen på Prolympia

  • Undervisningen hos Prolympia kännetecknas av delaktighet, struktur, tydlighet och regelbunden feedback.

  • Pedagogerna skapar goda relationer och gör skillnad för dig som som elev i ditt lärande.

  • Undervisningen varieras med såväl ämnesintegrerade arbetssätt som rena ämnesstudier. På så sätt utvecklar du som elev gedigen ämneskunskap och tydlig förståelse för hur kunskapen i olika ämnen knyts ihop till en helhet.

  • Läxor är en naturlig del av Prolympias sätt att repetera och befästa kunskaper. Varje vecka finns det lärarledd läxstuga med förutsättningar att bli klar med sitt skolarbete under skoldagen.

Utveckla kunskaper för livet

Prolympia är det självklara valet för dig som vill kombinera idrott och studier i grundskolan. Här utvecklar du kunskaper för livet, stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

På Prolympia Umeå lägger du grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna väljer tillsammans med eleverna de verktyg som är mest lämpad för uppgiften. Alla våra elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg som stödjer undervisningen.

Porträttbild på Ida Westling

Att få undervisa idrottsintresserade ungdomar där man har ett gemensamt intresse i idrotten var en av anledningarna till att jag började på Prolympia.

Ida Westling, lärare
Tjej som hoppar och kickar fotboll

Idrotten i fokus

Idrott och hälsa speglar vardagen på Prolympia – från förskoleklass upp till årskurs nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Alltid utifrån elevens egna mål och förutsättningar. Vi vet nämligen att idrotten och hälsa stimulerar och optimerar kunskapsutveckling. Genom vår vision att alla lärare på skolan ska ha någon form av idrottsbakgrund skapar vi en positiv atmosfär där vi utvecklas tillsammans.

Våra samarbetsföreningar

För att ge våra elever de allra bästa idrottsliga förutsättningarna samarbetar vi med ett stort antal av Umeås idrottsföreningar samt idrottsanläggningar. Från de största och mest framgångsrika elitklubbarna till breddföreningar.

Se våra specialidrotter
Elever spelar basket i gymnatiksal

Elevhälsan – skolans hjärta

På Prolympia vill vi skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. Här är elevhälsan en naturlig del i vårt arbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsan ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Alla elever ska därmed ha rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen chans att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Till vår hjälp av har vi tillgång till kompetens inom flera områden. Medicinsk i form av läkare, psykologer, logopeder och sjuksköterskor. Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi såväl speciallärare som specialpedagoger.

Alla dessa ska möta eleverna i såväl framgång som när de är i behov av stöd på olika sätt. Allt för att få dem att nå sin fulla potential, både i klassrummet och på idrottsarenorna.

Elevhälsoarbetets mål

Tillsammans ser vi till att nå vårt stora mål med elevhälsoarbetet på Prolympia – att elevens mående, lärande och utveckling ska vara utgångspunkt och mål för allas arbete i skolan. Vi ska ha en verksamhet där alla har rätt till en miljö som kännetecknas av lärande, trygghet och delaktighet, samtidigt som det ska vara motiverande och meningsskapande.

Vidare till ansökan