Välkommen till Prolympia i Norrköping

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Centralt beläget i Drags vackra lokaler i Industrilandskapet har Prolympia i Norrköping sina lokaler, granne med universitetet och ett stenkast från Folkparkens grönska. Här erbjuder vi en fristående grundskola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från årskurs fyra till nio. Till hösten 2020 flyttar vi till nya lokaler på Folkborgsvägen.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Vi ser idrotten som ett verktyg för att optimera kunskapsutvecklingen. Vårt pedagogiska arbetssätt tillsammans med idrottssatsningen bildar det unika Prolympiakonceptet.

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott och hälsa skapar gemenskap och utvecklar. Välkommen till Prolympia Norrköping.

 

Våra kärnvärden

Skolfakta Norrköping

Antal elever

462

Behöriga lärare

100 % av skolans tillsvidareanställda lärare har formell behörighet

 

Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolan har tillgång till kurator, specialpedagog och skolpsykolog.

Alla elever från förskoleklass och upp till högstadiet erbjuds skolhälsovård (SHV). Vi vill se till helheten – både kropp och själ och arbeta för att stärka det friska hos barn och ungdomar, hälsofrämjande. Besök hos skolhälsovården kostar inget. Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor. På mottagningen kan vi hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och olycksfall, men inte erbjuda samma vård som på vårdcentralen (med ex provtagning, akut läkarkontakt mm).

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt.

IT på skolan

Tillgången till iPads möjliggör ett lustfyllt, kreativt och individualiserat lärande där eleverna blir mer delaktiga. Allt detta för att eleverna ska kunna utveckla sina förmågor och lära sig mer.

Eleverna i år 6-9 förfogar över en egen ipad i skolan och på fritiden. Eleverna i år 4-5 förfogar över en egen ipad under skoldagen. Detta i kombination med vår idrottsprofil ger optimala förutsättningar för Prolympias elever.

Skolan använder Admentum som system för kommunikation mellan skola och hem samt mellan lärare och elever. Elever och vårdnadshavare har separata inloggningsuppgifter. I systemet publicerar skolan nyheter som kan röra klassen eller skolan som helhet. Här finns även bland annat tillgång till schema och möjlighet till frånvarorapportering. Eleverna kan ta del av planeringar, uppgifter och bedömningar. Vårdnadshavaren kan följa sitt barns resultatutveckling i systemet.

Prolympia Norrköping

Norrköping

Folkborgsvägen 23
60380 Norrköping

 

Rektor

Lina Johansson, 011-474 4802
lina.johansson@prolympia.se

Biträdande rektorer

Anders Gréen, 011-4744805
anders.green@prolympia.se

Daniella Touma, 011-4744803
daniella.touma@prolympia.se

Växel

011-474 4800

Administration

Karin Widell, 011-474 4801
karin.widell@prolympia.se

Emma Niklasson, 011-4744804 (enbart IT)
emma.niklasson@prolympia.se

Sjukanmälan

Vårdnadshavaren anmäler via Admentum om ditt barn är sjuk. I andra hand ringer man till oss varje sjukdag. Telefonnumret är 011-474 48 00.

Skolsköterska

Susanne Esping, 0736-255622
susanne.esping@prolympia.se 

Studie- och yrkesvägledare

Linda Wiberg 0736-255621
linda.wiberg@prolympia.se

Facklan (10-12 årsverksamhet)

0736-255644

Resurspedagog/Trygghetsteam

Susanne Kyndel, 0736-739257
susanne.kyndel@prolympia.se

Specialpedagog

Natalie Arvendal, 0736-255663
natalie.arvendal@prolympia.se

Specialidrottsansvarig

Janne Samuelsson, 0736-251322
janne.samuelsson@prolympia.se

Racketstadion (idrott)

0736-739256

Dela