Michael Ljungqvist

Prolympia är en trygg arbetsgivare där man når sin fulla potential. Det menar Michael Ljungqvist som jobbar på skolan i Norrköping.
– Här strävar vi alltid efter att utvecklas, säger han.

Michael hamnade på Prolympia då en tidigare kollega hade börjat jobba på skolan och rekommenderade arbetsplatsen. Han var även sugen på att arbeta med äldre åldrar än tidigare.
– Jag hade tidigare jobbat mot de yngre åren och ville testa på att jobba med högstadiet, säger han.

Det var ett byte som han inte ångrar. Han beskriver Prolympia Norrköping som arbetsgivare främst med orden: målmedvetna, kunniga och lyhörda.
– Det är en trygg arbetsgivare som backar upp när det behöver. Här strävar vi alltid efter att utvecklas och de får en att känna att man når sin fulla potential med konstruktiv feedback på sitt arbete.

Vad är den största skillnaden med att arbeta här jämfört med dina tidigare arbetsgivare?
– Vi står nära varandra inom kollegiet och jobbar för varandra. Vi tänker inte alltid lika, men man är aldrig rätt att säga vad man tycker. I slutändan litar vi på varandras olika kompetenser och resultaten blir oftast väldigt bra oavsett vilka utmaningar vi ställs inför. Allas åsikter blir viktiga, det spelar ingen roll om man exempelvis är pedagog, rektor, specialpedagog eller kurator.

Faktaruta Michael Ljungqvist

  • Behörighet

    Lärare SO och NO, samt speciallärare.