Utsidan på Prolympiaskolan i Norrköping i solskenet

Om Prolympia Norrköping

Prolympia är landets ledande idrottsskola och vår skola i Norrköping erbjuder de allra bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång.

Den helt nyrenoverade skolan ligger vackert belägen nära Himmelstalundsområdets alla idrottsmöjligheter. Kommunikationerna är goda och det är lätt att ta sig hit för både elever och vuxna.

Vi är en fristående skola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för såväl lärare som elever från årskurs 4 till 9. Hos oss får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång och vi ser idrotten som ett verktyg för att optimera kunskapsutvecklingen.

Vårt pedagogiska arbetssätt tillsammans med idrottssatsningen bildar det unika Prolympiakoncept. Ett koncept som skapar framgång – både i skolan och på idrottsarenan.

På Prolympia Norrköping använder vi oss av den senaste tekniken. Genom interaktiva klassrum, med projektor och ljudsystem, möjliggör vi ett mer lustfyllt lärande med stor delaktighet.

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott och hälsa skapar gemenskap och utveckling. Välkommen till Prolympia Norrköping.

Vi som går på Prolympia

Tänk att tillbringa sin tid i skolan tillsammans med mängder av elever och lärare med samma stora idrottsintresse. Det är verklighet hos oss på Prolympia Norrköping. Att kombinera idrott och kunskap är något våra elever verkligen uppskattar. Och något vi verkligen vet ger resultat – såväl på idrottsarenan som i klassrummet.

Elevprofilen

Alma Westerdahl

Hon gillar idrott, tar sig an livet målinriktat och pluggar med fokus på att läsa natur på gymnas...

Läs mer här
Elevprofilen

Maximillian Skullman

”Jag har alltid älskat fotboll och när pappa berättade om Prolympia var det bara där jag ville gå...

Läs mer här
Platshållarbild för elever på Prolympia

Är du vår nästa elev?

Ta chansen och upplev Sveriges ledande idrottsskola. Ansök till Prolympia Norrköping redan i dag!

Vidare till ansökan

Undervisningen på Prolympia

  • Undervisningen hos Prolympia kännetecknas av delaktighet, struktur, tydlighet och regelbunden feedback.

  • Pedagogerna skapar goda relationer och gör skillnad för dig som som elev i ditt lärande.

  • Undervisningen varieras med såväl ämnesintegrerade arbetssätt som rena ämnesstudier. På så sätt utvecklar du som elev gedigen ämneskunskap och tydlig förståelse för hur kunskapen i olika ämnen knyts ihop till en helhet.

  • Läxor är en naturlig del av Prolympias sätt att repetera och befästa kunskaper. Varje vecka finns det lärarledd läxstuga med förutsättningar att bli klar med sitt skolarbete under skoldagen.

Utveckla kunskaper för livet

Prolympia är det självklara valet för dig som vill kombinera idrott och studier i grundskolan. Här utvecklar du kunskaper för livet, stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

På Prolympia Norrköping lägger du grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna väljer tillsammans med eleverna ut de verktyg som är mest lämpad för uppgiften. Alla våra elever ska utveckla en tillräcklig digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

Porträttbild på Louise Zetterdahl

Jag sökte mig hit för tolv år sedan för att jag attraherades av skolans idrottsprofil. Jag är själv handbollstjej och gillar idén om att kombinera idrott med kunskap.

Louise Zetterdahl, Lärare
Tjej som hoppar och sparkar på en fotboll

Idrotten i fokus

Idrott och hälsa speglar vardagen på Prolympia – från årskurs fyra upp till årskurs nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Alltid utifrån elevens egna mål och förutsättningar. Vi vet nämligen att idrotten och hälsa stimulerar och optimerar kunskapsutveckling. Genom vår vision att alla lärare på skolan ska ha någon form av idrottsbakgrund skapar vi en positiv atmosfär där vi utvecklas tillsammans.

Våra samarbetsföreningar

För att ge våra elever de allra bästa idrottsliga förutsättningarna samarbetar vi med ett stort antal av Norrköpings idrottsföreningar. Från de största och mest framgångsrika elitklubbarna till breddföreningar.

Se våra specialidrotter
Elever i klassrum på Prolympia

Elevhälsan – skolans hjärta

På Prolympia vill vi skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. Här är elevhälsan en naturlig del i vårt arbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsan ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Alla elever ska därmed ha rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen chans att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Till vår hjälp av har vi tillgång till kompetens inom flera områden. Medicinsk i form av läkare, psykologer, logopeder och sjuksköterskor. Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi såväl speciallärare som specialpedagoger.

Elevhälsoarbetets mål

Tillsammans ser vi till att nå vårt stora mål med elevhälsoarbetet på Prolympia – att elevens mående, lärande och utveckling ska vara utgångspunkt och mål för allas arbete i skolan. Vi ska ha en verksamhet där alla har rätt till en miljö som kännetecknas av lärande, trygghet och delaktighet, samtidigt som det ska vara motiverande och meningsskapande.

Vidare till ansökan