Resebilder

Internationell framtid för Västra Göteborg

 

Prolympia Västra Göteborg har blivit godkända för en EU-ackreditering. Det innebär att de får stora resurser för att nå sina mål med att internationalisera skolan. I praktiken innebär det spännande resor, utbyten och aktiviteter för både lärare och elever.

Tidigt i våras sökte skolan en EU-ackreditering i syfte att öka elevernas tolerans och syn på likheter och olikheter i omvärlden, samtidigt som de får möjlighet att förbättra sina kunskaper inom samhälle, språk, miljö och IT. Godkännandet ger stora ekonomiska möjligheter och ackrediteringen gäller i fem år.

Petter Halling, lärare i SO och matematik på Prolympia Västra Göteborg, berättar:

”Vi kommer att göra en budgetansökan för olika aktiviteter varje år. I år fick vi budgeten godkänd och därmed möjlighet att arrangera utbyten för elever och lärare. För oss är detta helt avgörande för att vi ska kunna planera på längre sikt och att vara trygga i att vi faktiskt har möjlighet att genomföra allt vi vill.”

I första steget sker ett utbyte med en italiensk skola för fotbollselever åk 8 och ett utbyte med en spansk skola med temat miljö. Framåt planeras även en resa till Auschwitz för både åk 9 och personal.