Tjej som spelar boll i gymnastiksal

Prolympias kärnvärden

Alla våra skolor kännetecknas kunskap, trygghet, idrott och hälsa. Fyra värdeord som gör oss till Sveriges ledande idrottskola på grundskolenivå.

Tjej som håller i penna och block i skolmiljö

Kunskap

Kunskap för livet med idrott och hälsa på schemat

Prolympia är det självklara valet för dig som vill kombinera idrott och studier i grundskolan. Här utvecklar du kunskaper för livet, stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

Hos oss lägger du grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna väljer tillsammans med eleverna de verktyg som är mest lämpad för uppgiften. Alla våra elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

  • Vår undervisning kännetecknas av delaktighet, struktur, tydlighet och regelbunden feedback.
  • Våra pedagoger skapar goda relationer och gör skillnad för dig som elev i ditt lärande.
  • Undervisningen varierar mellan ämnesintegrerade arbetssätt och rena ämnesstudier. Det gör at du som elev utvecklar stor ämneskunskap och en tydlig förståelse för hur kunskapen i olika ämnen knyts ihop till en enhet
  • Läxor är en naturlig del av Prolympias sätt att repetera och befästa kunskaper. Varje vecka erbjuder vi en lärarledd läxstuga för att underlätta för dig som elev att bli klar med ditt skolarbete under skoldagen.
Liten skoltjej som ler in i kameran

Trygghet

Trygg skolmiljö med rum att växa och lära

En trygg skolmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för elevers studiero och lärande. Vi på Prolympia arbetar för att skapa goda relationer mellan elever och vuxna på skolan. Det ska finnas ömsesidig respekt mellan alla som vistas på Prolympia. Alla ska känna sig delaktiga i skolverksamheten och för oss är du en betydelsefull del av helheten.

Hos oss har alla elever egna hemklassrum, som klassen vårdar och tar hand om. Klimatet på Prolympia ska vara öppet, tillåtande och du ska få utrymme att såväl vara dig själv som utvecklas i din egen takt. Vi vill se varje elevs styrka och bemöta eleven på ett uppskattande och positivt sätt. Vi tror alltid att eleven vill och kan – tillsammans gör vi varandra bra!

En simmare i bassäng som utövar bröstsim

Idrott

Lärande med idrott som verktyg

Prolympia och Änglagårdsgårdsskolan erbjuder landets bästa förutsättningar för att lära med idrott som verktyg och vill att våra elever ska få ett livslångt intresse för idrott och hälsa.

Vår strävan är att ha någon form av rörelse varje dag, från förskoleklass till årskurs fem. Under de här åren samarbetar vi med idrottsföreningar för att skapa intresse och nyfikenhet för idrott och hälsa. Då får du som elev prova på en mängd olika idrotter – där vi fokuserar på allsidighet, prova på och ha kul.

Från och med årskurs sex får du möjlighet att utöva din specialidrott på skoltid i samarbete med några av Sveriges ledande idrottsföringar (länk till sidan med samarbetsföreningar).

Träningarna är individanpassade och kvalitetssäkrade för att nå maximal utveckling och prestation. Allt utifrån just dina förutsättningar, mål och visioner. Perfekt såväl för dig som drömmer om en framtida elitkarriär som för dig som tycker det är roligt och inser det nyttiga med att röra på dig.

Tre glada barn som tittar in i kameran

Hälsa

Din hälsa är det viktigaste

Din hälsa och ditt välmående är viktigt för din förmåga att kunna ta till dig ny kunskap. På Prolympia månar vi om att du ska må bra såväl fysiskt och psykiskt som socialt. Genom att studera i en sådan miljö får du de bästa förutsättningarna för din utveckling och ditt lärande.

Genom att lyfta dina unika styrkor, förstärka det positiva hos dig och använda din kapacitet rätt bidrar vi din personliga utveckling. Prolympia hjälper dig att växa i en trygg skolmiljö där det vardagliga arbetet sker utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Hos oss lär du dig att bli medveten om livsstilens betydelse, där friluftsliv och kost är viktiga faktorer. Vi ger dig också energi genom en näringsrik skolmåltid.