Två lärare samarbetar

På Prolympia formas hållbara ledare

 

Under hösten har dubbla ledarskapskurser påbörjats för anställda och skolledare vid Prolympia och Änglagårdsskolan. Med siktet inställt på att skapa hållbara, långsiktiga ledare har flertalet heldagssessioner genomförts. Syftet är att bibehålla och utveckla vår position som Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå.

 

Ett starkt ledarskap lägger grunden för en trygg och attraktiv arbetsplats, där anställda får möjlighet att nå sin fulla potential på ett hållbart sätt. På Prolympia och Änglagårdsskolan är den personliga utvecklingen ett viktigt värde. Med det i åtanke togs beslutat att skicka både lärare och rektorer på ledarskapsutbildningar. Henric Lilja, HR-chef på Prolympia, berättar om initiativet:

– Grunden i en framgångsrik skola är bra ledarskap. Därför satsar vi på kompetensutveckling som både bidrar till en personlig och arbetsmässig utveckling. Det är viktigt för oss att satsa på personalen, och genom att stärka ledarskapet stärker vi hela verksamheten. På sikt leder det till bättre resultat bland våra elever.

 

Inspirerande utbildare

Både skolledare och anställda har fått träffa ledarskapscoachen Malin Emilsson vid flera tillfällen. Under sessionerna med henne har föreläsningar blandats med praktiska övningar och grupparbeten.

Läraren Erika Johansson från Prolympia Norrköping är en av deltagarna. Hennes upplevelse hittills är att utbildningen på sikt kommer att gynna eleverna.

– Som lärare är jag ledare i klassrummet. Därför ser jag utbildningen som en stor fördel – Prolympia satsar på mig i min yrkesroll. Att vi blir bra ledare gör oss till ännu bättre lärare. Det gör att eleverna får riktigt bra utbildning, vilket är det viktigaste av allt.

Stina Geijer, rektor på Prolympia Jönköping, deltar också i utbildningen.

– Utbildningen har fått mig att stanna upp i vardagen och reflektera. De verktyg och strategier jag har fått med mig från utbildningen gör mig till en mer hållbar ledare över tid. Att dessutom få dela erfarenheter med kloka kollegor inspirerar och stärker mig i min roll som rektor och ledare.

 

Utbildningen fortsätter

Under våren fortsätter satsningen på att utbilda landets bästa skolledare och lärare. Längre fram kommer fler anställda vid Prolympia och Änglagårdsskolan att få möjlighet att söka till utbildningen, som kommer att bli ett naturligt steg i utvecklingen för de som önskar. Syftet är att forma trygga, hållbara ledare för en ännu bättre framtid.