Glada elever i klassrum på Prolympia

Så jobbar vi på Prolympia

  • Behöriga och engagerade pedagoger.

  • Hemklassrum för eleverna skapar en lugn och trygg arbetsmiljö.

  • Modern IT-miljö med digitala klassrum.

  • Ett ämnesintegrerat arbetssätt som bas i undervisningen ger eleverna en helhetsförståelse för kunskaper i olika ämnen.

  • Sammanhängande längre lektionspass skapar en harmonisk skoldag

  • Studiestugor/läxstugor ger eleven möjlighet till extra stöd med skolarbete och hemuppgifter.

  • Möjlighet att utöva sin specialidrott på skoltid med expertinstruktörer, i årskurs sex–nio.

  • Friluftsdagar och idrottsaktiviteter.

Att vara elev på Prolympia

Trivs du med ett liv i rörelse? På Prolympia kombinerar vi det bästa av två världar – kunskap och idrott.

Att gå på Prolympia innebär att du får en enastående chans att kombinera lärande och ditt stora idrottsintresse. Vårt koncept, som är unikt för svensk grundskola, bygger på modern forskning och beprövad erfarenhet. Inte minst leder vår filosofi till framgång – såväl för resultaten i skolan och på idrottsarenan som för den personliga utvecklingen.

Våra skoldagar

En skoldag på Prolympia börjar mellan 08.00 och 08.30, beroende på ort och lokala förutsättningar. Vi arbetar med långa arbetspass för att skapa lugn och en harmonisk arbetsdag med färre ”start och stopp”. Vi jobbar också kontinuerligt med olika projekt och teman – alltid med våra värdeord i centrum: kunskap, trygghet, idrott och hälsa.

Läxstöd för att stödja undervisningen

Våra lärare är behöriga och engagerade pedagoger av hög klass. Tillsammans med effektiva arbetssätt och olika verktyg arbetar vi för att eleven till största del ska bli klar med sitt skolarbete under skoldagen. Vi erbjuder även läxstöd och läxstugor på varje skola.

Tjej som spelar boll i gymnastiksal

Idrott och rörelse i fokus

Det är inte för inte som Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Vår vardag genomsyras av idrott, rörelse och hälsa.

Från förskoleklass till årskurs fem har eleverna två–tre idrottspass i veckan, medan det ökar till fyra långa lektionspass från årskurs sex. Två av dessa ingår i elevens val/specialidrott, där eleverna får möjlighet att fokusera på sin egen sport tillsammans med expertinstruktörer.

Även övriga undervisningen kopplingar till och inslag av idrott, friluftsliv, friskvård och hälsa. Dessutom arrangerar vi kontinuerligt friluftsdagar och andra idrottsaktiveter.

Mat och mellanmål

Förutom motion och rörelse har även kosten en stor betydelse för din hälsa. Därför lägger vi stor vikt vid att servera bra och hälsosam mat på våra skolor. Till lunchen finns det även ett stort salladsbord som komplement till husmanskosten.

Eleverna får dessutom en frukt per dag, och räcker inte det erbjuder de flesta av våra skolor ytterligare mellanmål i våra hälsocaféer till självkostnadspris.