Alaal Saadi

När resursläraren Alaal Saadi anlände till Sverige lämnades både vänner och familj kvar i hemlandet. Den nya tryggheten blev Prolympia. Här har Alaal utvecklats med kollegor och elever, och arbetsplatsen är en stor del i att han känner sig hemma i sin nya vardag.