Anton Wijk, rektor

Rektor tillsatt på Prolympia Växjö

I augusti 2023 öppnar idrottsskolan Prolympia i Växjö. Under hösten har rekryteringen av skolledare pågått och nu är processen klar. Rektor blir fotbollsspelaren och läraren Anton Wijk, som de senaste sex åren arbetat som rektor på en annan skola i kommunen.

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Den nya skolan i Växjö byggs från grunden och ligger centralt i Arenastaden. Här kommer elever i årskurs 7–9 att kombinera skola med idrott under sin högstadietid. Den nytillsatta rektorn Anton Wijk kommer att vara med och starta upp skolan.

”Jag är glad att få chansen att vara från början och ser fram emot att tillsammans med lärare och ledning kunna utveckla Prolympia Växjö i enlighet med skolans kärnvärden; kunskap, trygghet, idrott och hälsa.”
– Anton Wijk, rektor Prolympia Växjö

 

Rektor med genuint idrottsintresse

Anton är utbildad lärare för årskurs 4–9 och har tidigare erfarenhet av undervisning i grundskolans samtliga åldrar. Han har dessutom sex års rektorstjänst i bagaget, och en gedigen idrottsbakgrund där fotbollen fått ta mest plats.

”Jag och skolans medarbetare kommer att skapa goda förutsättningar för Växjös ungdomar att trivas och utvecklas hos oss. Genom Prolympia-konceptet ges ungdomarna en unik möjlighet att kombinera skola och idrott.”
– Anton Wijk, rektor Prolympia Växjö