Mats Rundberg

Varför började du arbeta på Prolympia?

Det kändes som om Prolympias koncept/inriktning verkligen var något för mig vilket det visade sig vara för jag är fortfarande kvar 18 år senare.

Hur skulle du beskriva Prolympia som arbetsgivare? 

-Flexibel och som ger den anställde möjlighet till att vara med och påverka arbetet.

Vad är den största skillnaden med att arbeta här jämfört med dina tidigare arbetsgivare?

-Beslutsgången är snabbare, rektorerna är närmare sin personal, problem som uppstår tas det tag i omgående.

Faktaruta Mats Rundberg

  • Behörighet

    Ma/no och idrott

  • På Prolympia sedan

    2005

  • Idrottsbakgrund/-intresse

    Fotboll/vara sysselsatt med diverse projekt