Välkommen till Prolympia i Norrköping

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Centralt beläget i Drags vackra lokaler i Industrilandskapet har Prolympia i Norrköping sina lokaler, granne med universitetet och ett stenkast från Folkparkens grönska. Här erbjuder vi en fristående grundskola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från årskurs fyra till nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Vi ser idrotten som ett verktyg för att optimera kunskapsutvecklingen. Vårt pedagogiska arbetssätt tillsammans med idrottssatsningen bildar det unika Prolympiakonceptet.

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott och hälsa skapar gemenskap och utvecklar. Välkommen till Prolympia Norrköping.

PERSONAL_0136-3

Våra kärnvärden

Skolfakta Norrköping

Antal elever

491

Kunskapsresultat 2015/2016:

Genomsnittligt meritvärde 213. 88 % av eleverna uppnådde gymnasiebehörighet

Behöriga lärare

100 % av skolans tillsvidareanställda lärare har formell behörighet

Samarbetspartners

IFK Norrköping, Vita Hästen, NHK, Norrköpings danscenter, Dolphins basket, Norrköpings tennisklubb

Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolan har tillgång till kurator, specialpedagog och skolpsykolog.

Alla elever från förskoleklass och upp till högstadiet erbjuds skolhälsovård (SHV). Vi vill se till helheten – både kropp och själ och arbeta för att stärka det friska hos barn och ungdomar, hälsofrämjande. Besök hos skolhälsovården kostar inget. Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor. På mottagningen kan vi hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och olycksfall, men inte erbjuda samma vård som på vårdcentralen (med ex provtagning, akut läkarkontakt mm).

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt.

IT på skolan

Skolan har interaktiva klassrum, dvs att det finns en interaktiv projektor med ljudsystem i samtliga klassrum. Detta möjliggör bl.a. ett mer lustfyllt lärande där eleverna blir mer delaktiga.

Alla elever i år 7-9 har en personlig iPad. 1-1 innebär att varje elev förfogar över en egen iPad i skola och på fritiden vilket ger samtliga elever samma förutsättningar att nyttja den digitala världen. God tillgång av teknik gör eleven mer engagerad och presterar bättre. Våra elever i år 4-6 delar på två klassuppsättningar ipads. Detta i kombination med vår idrottsprofil ger optimala förutsättningar för Prolympias elever.

Prolympia Norrköping

Norrköping

Dragsgatan 7
602 19 Norrköping

 

Rektor

Sara Valgren, 011-474 4803
sara.valgren@prolympia.se

Biträdande rektorer

Johannes Bulkay
johannes.bulkay@prolympia.se 

Daniella Touma
daniella.touma@prolympia.se

Växel

011-474 4800

Administration

Karin Widell, 011-474 4801
karin.widell@prolympia.se

Maria Özer, 011-4744804
maria.ozer@prolympia.se

Sjukanmälan

Sker innan första lektionen på morgonen till kanslisten Karin Widell, 011-474 4801 eller via er inloggning på Schoolsoft.

Skolsköterska

Susanne Esping, 0736-255622
susanne.esping@prolympia.se

Speciallärare

Maria Edlund, 0736-251382

maria.edlund@prolympia.se

Studie- och yrkesvägledare

Malin Sjögestam, 0736-255621

malin.sjogestam@prolympia.se

Facklan (10-12 årsverksamhet)

 0764-198582

 

Resurspedagog/Trygghetsteam

 Susanne Kyndel, 0736-739257

susanne.kyndel@prolympia.se

 

Specialidrottsansvarig

Janne Samuelsson, 0736-251322
janne.samuelsson@prolympia.se

Racketstadion (idrott)

0736-739256

Dela