Victor Nordin

Victor Nordin är en av alla elever på Prolympia Sundsvall. Han gillar att det är så mycket rörelse och idrott på skolan.

Vilken skola och klass går du i?

– Prolympia Sundsvall, årskurs 8, Whistler.

Vad är det bästa med Prolympia?

– Jag tycker det är bra att vi har så mycket rörelse här på skolan och att vi får hålla på mycket med sport.

Varför ska man välja Prolympia?

– Prolympia är en bra skola där det är mycket rörlighet och mycket bra skollunch. Vi har även bra lärare, som är stränga på ett bra sätt.