Flygfoto över Prolympia Sundsvall och närområdet

Om Prolympia Sundsvall

Prolympia är landets ledande idrottsskola och vår skola i Sundsvall erbjuder de allra bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång.

Vår verksamhet i F–1 och 2–6 är naturskönt belägen på Haga, med närhet till friluftsområden, Baldershovs friidrottsplats och Norrmalms fotbollsstadion. Årskurserna 7–9 ligger centralt, vid kvarteret Neptunus i Stenstan.

Här erbjuder vi en skola i rörelse som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för såväl lärare som elever från förskoleklass till årskurs 9.

Vi tror på att hela kroppen behövs för att lära samt att hem, skola och fritid är beroende av varandra för din optimala utveckling. Hos oss utvecklar du kunskaper och färdigheter i en trygg skolmiljö samt lägger grunden till en livslång lust att lära. Du får också respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Med hänsyn till dina individuella behov och förutsättningar får du stöd och stimulans till optimal utveckling i samarbete med hemmet. På Prolympia får du en allsidig personlig utveckling som fostrar dig till en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande individ.

Vårt pedagogiska arbetssätt tillsammans med idrottssatsningen bildar det unika Prolympiakonceptet. Ett koncept som skapar framgång – både i skolan och på idrottsarenan.

På Prolympia Sundsvall använder vi oss av den senaste tekniken. Genom interaktiva klassrum, med projektor och ljudsystem, möjliggör vi ett mer lustfyllt lärande med stor delaktighet.

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott och hälsa skapar gemenskap och utveckling. Välkommen till Prolympia Sundsvall.

Vi som går på Prolympia

Tänk att tillbringa sin tid i skolan tillsammans med mängder av elever och lärare med samma stora idrottsintresse. Det är verklighet hos oss på Prolympia Sundsvall. Att kombinera idrott och kunskap är något våra elever verkligen uppskattar. Och något vi verkligen vet ger resultat – såväl på idrottsarenan som i klassrummet.

Elevprofilen

Alva Wallin

Det är personalen och eleverna som gör Prolympia så bra tycker Alva!

Läs mer här
Platshållarbild för elever på Prolympia

Är du vår nästa elev?

Ta chansen och upplev Sveriges ledande idrottsskola. Ansök till Prolympia Jönköping redan i dag!

Vidare till ansökan

Undervisningen på Prolympia

  • Undervisningen hos Prolympia kännetecknas av delaktighet, struktur, tydlighet och regelbunden feedback.

  • Pedagogerna skapar goda relationer och gör skillnad för dig som som elev i ditt lärande.

  • Undervisningen varieras med såväl ämnesintegrerade arbetssätt som rena ämnesstudier. På så sätt utvecklar du som elev gedigen ämneskunskap och tydlig förståelse för hur kunskapen i olika ämnen knyts ihop till en helhet.

  • Läxor är en naturlig del av Prolympias sätt att repetera och befästa kunskaper. Varje vecka finns det lärarledd läxstuga med förutsättningar att bli klar med sitt skolarbete under skoldagen.

Utveckla kunskaper för livet

Prolympia är det självklara valet för dig som vill kombinera idrott och studier i grundskolan. Här utvecklar du kunskaper för livet, stärkta av idrottens positiva effekter på din fysiska och personliga utveckling.

På Prolympia Sundsvall lägger du grunden för ett livslångt lärande. Pedagogerna väljer tillsammans med eleverna de verktyg som är mest lämpad för uppgiften. Alla våra elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg som stödjer undervisningen.

Camilla Rusth

Det känns som att alla strävar åt samma håll och vi är som en familj här på Prolympia.

Camilla Rusth, Lärare
Tjej som hoppar och sparkar fotboll

Idrotten i fokus

Idrott och hälsa speglar vardagen på Prolympia – från förskoleklass upp till årskurs nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Alltid utifrån elevens egna mål och förutsättningar. Vi vet nämligen att idrotten och hälsa stimulerar och optimerar kunskapsutveckling. Genom vår vision att alla lärare på skolan ska ha någon form av idrottsbakgrund skapar vi en positiv atmosfär där vi utvecklas tillsammans.

Våra samarbetsföreningar

För att ge våra elever de allra bästa idrottsliga förutsättningarna samarbetar vi med ett stort antal av Sundsvalls idrottsföreningar. Från de största och mest framgångsrika elitklubbarna till breddföreningar.

Se våra specialidrotter
Glad elev i gymnastiksal

Elevhälsan – skolans hjärta

På Prolympia vill vi skapa en så positiv lärmiljö som möjligt. Här är elevhälsan en naturlig del i vårt arbete. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som ger alla möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Elevhälsan ska vara förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Alla elever ska därmed ha rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar studiero och ger individen chans att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Till vår hjälp av har vi tillgång till kompetens inom flera områden. Medicinsk i form av läkare, psykologer, logopeder och sjuksköterskor. Som stöd i det pedagogiska arbetet har vi såväl speciallärare som specialpedagoger.

Alla dessa ska möta eleverna i såväl framgång som när de är i behov av stöd på olika sätt. Allt för att få dem att nå sin fulla potential, både i klassrummet och på idrottsarenorna.

Elevhälsoarbetets mål

Tillsammans ser vi till att nå vårt stora mål med elevhälsoarbetet på Prolympia – att elevens mående, lärande och utveckling ska vara utgångspunkt och mål för allas arbete i skolan. Vi ska ha en verksamhet där alla har rätt till en miljö som kännetecknas av lärande, trygghet och delaktighet, samtidigt som det ska vara motiverande och meningsskapande.

Vidare till ansökan