Elever som leker på Prolympias skolgård

Ökad aktivitet för eleverna på rasterna

På Tomtegränd och Neptunus har det sedan en tid tillbaka erbjudits olika aktiviteter för eleverna på rasterna. En satsning som ger resultat.

Rastinfluencern Nils Börlin och biträndande rektorn Niklas Nygren märker att det är stor skillnad på elevernas aktivering på rasterna och fler elever är i rörelse.
– Nils är väldigt duktig på att få oss aktiverade ute på rasten. Förut gick man mest bara runt och pratade, vilket kunde bli väldigt tråkigt. Nu finns det fler saker att göra, säger Agnes Hald, som går årskurs 6 i klassen Cortina.

På bilderna ser vi elever på Tomtegränd som får testa på ”Flip the cone” och ”Ring toas”.