Ingela Brandsäter

Rolig, stimulerande, utvecklande och utmanande. Det är ord som beskriver Ingela Brandsäters vardag som speciallärare på Prolympia Sundsvall.
– Det är ett oerhört stimulerande arbete, säger hon.

Hösten 2019 var Prolympia Sundsvall en skola under utveckling rörande särskilt stöd. Det tillsammans med skolans idrottsprofil gjorde att Ingela Brandsäter ville börja jobba som speciallärare.
– För elever med utmaningar i skolan är rörelse och bra kost oerhört viktigt och något som Prolympia lägger fokus på.

Under sin tid på skolan har hon utvecklats – såväl som individ som i yrkesrollen.
– Tillförlitligheten från ledningen är hög mot den enskilde anställde. Jag känner att jag alltid blir lyssnad på när det handlar om frågor för skolans och Prolympias utveckling, vilket jag tror skiljer sig från många andra friskolor, som många gånger kan vara betydligt mer toppstyrda. Här har vi en närhet både till vår ledning och får ofta vara delaktig i beslutfattande frågor som rör verksamheten.

Hur ser du på din roll som speciallärare på Prolympia?

– Det är ett otroligt stimulerande arbete. Jag får möjligheten att möta eleverna i framgång, men också när de är i behov av stöd på olika sätt. För att sedan få se dem knäcka koder, förstå strategier och hjälpa dem nå sin fulla potential. Det gör att mina arbetsdagar innehåller alla ingredienser man kan önska sig.
– Jag är stolt över att tillhöra Prolympiafamiljen.

Faktaruta Ingela Brandsäter

  • Behörighet:

    Arbetar som speciallärare, inriktning engelska och matematik.

  • På Prolympia sedan:

    Hösten 2019.

  • Idrottsbakgrund/-intresse:

    Har en idrottsbakgrund som bordtennisspelare och är i dag aktiv som tränare i bordtennis.