Sabine Karlsson

Att ha semestertjänst gör att det blir en jämnare arbetsbörda. Det är en av sakerna som Sabine Karlsson gillar med att jobba på Prolympia.

Hon anser att hon har en seriös och bra arbetsgivare, och att skolledningen lyssnar på lärarnas åsikter. Och när hon jämför Prolympia med sina tidigare arbeten är det semestertjänsten och idrottsfokuset hon lyfter fram.
– De största skillnaderna är att vi har semestertjänst, vilket gör att det blir en jämnare arbetsbörda och att man alltid kan träffa kollegor. En annan olikhet är att eleverna har träning i sina specialidrotter två gånger i veckan utöver den vanliga skolidrotten

Sabine Karlsson

  • Behörighet:

    Engelska och tyska.

  • På Prolympia sedan:

    2018.

  • Idrottsbakgrund/-intresse:

    Springer gärna olika motionslopp.