Välkommen till Prolympia Västra Göteborg

Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. Centralt belägen i Västra Frölunda ligger nyetablerade Prolympia Västra Göteborg i det gamla polishuset som förvandlats till en modern nyrenoverad skola med specialsalar, interaktiva klassrum egen matsal samt närhet till Gothia Arena där idrottsundervisningen sker. Här erbjuder vi en fristående grundskola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från årskurs sju till nio.

Här får du möjlighet att kombinera ditt idrottsintresse med en lyckad skolgång. Med idrotten som verktyg optimerar du din kunskapsutveckling. Ett pedagogiskt arbetssätt kombineras framgångsrikt med idrott i nära samarbete med elit- och breddidrottsföreningar genom det helt unika Prolympiakonceptet.

Vi har som mål att alla lärare på Prolympia ska ha någon form av idrottsbakgrund och därmed förståelse för vilka vinster idrott och hälsa ger. Hos oss får du rätt utmaningar och stöd genom rätt kombination skola och idrott som tillsammans bildar en enhet.

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott och hälsa skapar gemenskap och utvecklar. Välkommen till Prolympia Västra Göteborg.

"Ta chansen att utvecklas och skapa nya vänner, kanske för livet, i en skola där eleverna har ett gemensamt intresse: idrott. Vi erbjuder duktiga engagerade lärare och fina lokaler."

Elizabeth Johansson | Rektor

Telefon: 031-382 05 52

Våra kärnvärden

Skolfakta Västra Göteborg

Antal elever

320 elever läsåret 2020-21 fördelat på 11 klasser.

Kunskapsresultat 2019/2020

Vi ligger i snitt något över förväntat utslag. Förra året lyckades 95% komma in på nationellt program.

Behöriga lärare

75% av lärarna har formell behörighet. Resterande lärare ha ämnesbehörighet och läser in sin legitimation.

Samarbetspartners

IFK Göteborg, Frölunda HC, Bäcken HC, Högsbo Basket, Ullevi/Vikingen friidrott, Ullevi Tennisklubb, Önnereds Handbollsklubb, BK Heid, Lindås Waves, Move dansstudio, Frölunda Taekwondo, Näset SK, Frölunda fotboll, Kennedy truppgymnastik samt flera medverkande breddidrottsföreningar.

Elevhälsa

För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolan har tillgång till specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, skolläkare och fysioterapeut. 

Alla elever erbjuds skolhälsovård (SHV). Vi vill se till helheten – både kropp och själ och arbeta för att stärka det friska hos barn och ungdomar, hälsofrämjande. Besök hos skolhälsovården kostar inget. Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor. På mottagningen kan vi hjälpa till med enklare sjukvårdsinsatser och olycksfall, men inte erbjuda samma vård som på vårdcentralen (med ex provtagning, akut läkarkontakt mm).

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt.

IT på skolan

Skolan har interaktiva klassrum, dvs att det finns en interaktiv projektor med ljudsystem i samtliga klassrum. Detta möjliggör bl.a. ett mer lustfyllt lärande där eleverna blir mer delaktiga. Hösten 2014 infördes en satsning med Ipads av senaste version till varje elev åk 7-9 att låna både i skolan och i hemmet under ansvar.

Prolympia Västra Göteborg

Topasgatan 1A
421 48 Västra Frölunda

Rektor

Elizabeth Johansson
Tel: 031-3820552
E-post: elizabeth.johansson@prolympia.se

Biträdande rektor

Sofia Mattsson
Tel: 031-382 05 51
E-post: sofia.mattsson@prolympia.se

Sjukanmälan

Anmäls före första lektion på Admentum eller till administratör Catarina Stuchly

Administratör

Catarina Stuchly

Tel: 031-382 05 53

E-post: catarina.stuchly@prolympia.se 

Idrottsansvarig

Olle Johnels
Tel: 0736-255651
E-post: olle.johnels@prolympia.se

Skolsköterska

Natali Lilja
Tel: 0736-255652
E-post: natali.lilja@prolympia.se

Finns på skolan onsdag-fredag.

Skolkurator

Johanna Humlehagen
Tel: 0736-255653
E-post: johanna.humlehagen@prolympia.se

Specialpedagog

Anne-Lie Sunmo

E-post: annelie.sunmo@prolympia.se

Skolpsykolog

Johannes Tussig

SYV

Frida Windt

E-post: frida.windt@educ.goteborg.se

 

 

 

 

 

Dela