Den 14 augusti på onsdag är det skolstart-HT24 på Prolympia Västra Göteborg