Elever i klassrum under lektion

Förstärkning av elevhälsoteamet

Under året förstärker vi elevhälsoteamet på skolan. Kuratorns tjänst har under våren ökat till 100 procent. Till hösten ökar vår skolsköterska upp till 80 procent. Det är också klart vem som blir vår nya socialpedagog som kommer till hösten.

Den nya socialpedagogen heter Josefine Holmqvist och tillsammans med övriga i elevhälsoteamet kommer de att driva projekt på skolan som i ett främjande och förebyggande arbetet fokuserar kring elevers trygghet, hälsa och välmående.